Kaart met de Belgische en Noord-Franse kanalen en rivieren 1839

Kaart met de Belgische en Noord-Franse kanalen en rivieren 1839

Kaart met de Belgische en Noord-Franse kanalen en rivieren 1839

Kaart uit 1839 met een overzicht van alle bevaarbare rivieren en kanalen in België en Noord Frankrijk. Belangrijk is dat op deze kaart het kanaal Bossuit-Kortrijk in 1839 reeds bekend was als een voorzien project. Er bestonden dus al lang plannen om een verbinding te maken tussen Schelde en Leie. Pas in 1857-1860 groeven honderden arbeiders aan een nieuwe vaargeul. Het doorklieven van de heuvelrug tussen de Schelde- en de Leievallei vereiste grote inspanningen en bleek voor de scheepvaart slechts mogelijk door de aanleg van elf sluizen. De vaart, zoals die genoemd werd in de volksmond, was 15 km lang, 16 m breed en ruim 2 m diep. Op 1 september 1860 kreeg koning Leopold I de eer om het nieuwe kanaal te openen. Het eerste schip voer langs op 6 februari 1861. Vroeger kon niet, omdat de vaart gedurende de koude winter enkele maanden dichtgevroren was. Dankzij het kanaal Kortrijk-Bossuit vermeden de schepen een omweg van 130 km via Gent. Aan de nieuwe loskaden langs het
kanaal, met name aan de Abdijkaai, de Spinnerijkaai, de Groeningekaai en de Vlaanderenkaai, schoten nieuwe fabrieken en arbeiderswijken als paddenstoelen uit de grond.

Object hiërarchie: 1 items