Monument Jan Palfijn

Monument Jan Palfijn

Monument Jan Palfijn

Jan Palfijn (1650-1730) is ongetwijfeld de bekendste Kortrijkse wetenschapper. Hij was de zoon van een eenvoudig barbier-chirurgijn en voelde zich al vlug geroepen tot de geneeskunde. Zijn medische belangstelling dreef hij zo ver dat hij een paar keer aangeklaagd werd voor het opgraven van lijken op het kerkhof. Door zijn wetenschappelijk onderzoek en zijn studie-ijver kon hij verschillende baanbrekende werken publiceren die in heel Europa gelezen werden.Hij blijft vooral bekend als uitvinder van de verlostang, die hij in 1721 in Parijs voorstelde. Zijn uitvinding werd echter door anderen betwist.Hij stierf in armoede, miskend door de wetenschap, maar op handen gedragen door vele patiënten en kennissen.In 1887 groeide bij het stadsbestuur het plan om Jan Palfijn te huldigen met een monument. Er werd een wedstrijd uitgeschreven, waarvoor vijftien ontwerpen ingediend werden. De jury oordeelde echter dat geen van de inzendingen voldeed aan de artistieke normen, en de commissie besloot de wedstrijd opnieuw uit te schrijven. Dit keer werd de inzending van Godfried Devreese bekroond, maar om een onbekende reden werd dit ontwerp niet uitgevoerd. Het gipsen model van Devreese wordt bewaard in de collectie Stedelijke Musea Kortrijk. Uiteindelijk werd de opdracht toevertrouwd aan Thomas Vinçotte uit Borgerhout. Het standbeeld werd onthuld op 19 augustus 1889, ter gelegenheid van de Palfijnfeesten, op het Stationsplein, toen nog Guldensporenplein genoemd. Het werd in mei 1900 overgebracht naar zijn huidige plaats op de Havermarkt. De beeldhouwer heeft de geneesheer afgebeeld als een statige, wat stroeve persoon op leeftijd. Hij draagt een wijde toga als teken van zijn wetenschappelijke waardigheid. In zijn hand heeft hij boeken en een verlostang.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie