Jan Breydellaan

 Jan Breydellaan

Jan Breydellaan

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Veldstraat tot de Stasegemsestraat. 155 won. 439 bew.
Pl. G6.
Deze straatnaam werd gegeven door het SK van 16.11.1909. J. Breydel stamde uit een
aanzienlijke Brugse slagersfamilie en nam vermoedelijk deel aan de Guldensporenslag.
In 1906 werden de eerste plannen opgemaakt om in de nieuwe Sint-Jansparochie een straat
aan te leggen van 15 m breedte met aan weerskanten een strook van 5 m non aedificandi. De
definitieve plannen zijn van 1911. Bij de aanleg van de straat werd de Groeningebeek, die de
straat net voorbij het Prinses Marie-Joséplein dwarste, overwelfd. In het westelijke deel van
de straat werden de eerste huizen vlak voor W.O.I opgericht. Na de oorlog werd het oostelijke
deel bebouwd, In 1931 waren er 55 huizen.
Het nr. 2, de zuidhoek van de Veldstraat, was café Het Torenke, lokaal van de Torenvrienden,
een kaartersclub met eigen muziekvereniging. Sedert ca. 1960 is het een fietsenwinkel. Nr.
16, een huis met trapgevel en gevelsteen “anno 1911” is het geboortehuis van
provinciegouverneur Olivier Vanneste. In april 1920 keurde de GR de aankoop goed van het
huis nr. 18 om te dienen als pastorie van de Sint-Jansparochie. Twee flatgebouwen zijn nr. 34
Jan Breydel en nr. 67 Gulden Vlies, Op de hoek van het Prinses Marie-Joséplein is het nr. 60
sedert 1985 het café ‘t beenhouwerijtje; voorheen lag daar een slagerij.

Extra info:
Muurkapel aan de Jan Breydellaan 40.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie