Stompaertshoek

Stompaertshoek

Stompaertshoek

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Sint-Jansstraat tot de Langemeersstraat. Pl. 07.
De Chompaertshouc komt al voor in 1361. Volgens Th. Sevens zou deze naam ontleend zijn
aan een nabijgelegen stampkotmolen of oliemolen. Deze stelling is echter moeilijk aan te
nemen wanneer we de spelling uit 1361 bekijken. Ook was de nabijgelegen Coolmuelne geen
oliemolen maar wel een korenwindmolen.
De Stompaertshoek volgde de bochten van de Lange-Mere of Sint-Jansbeek en kwam in 1443
binnen de stadsversterkingen te liggen. Aanvankelijk begon de straat aan de hoek Sint-
Jansstraat Kleine Sint-Jansstraat. Sedert 17.10.1876 is het gedeelte tussen deze hoek en de
Potterijstraat bij de Sint-Jansstraat ingedeeld. Op 14.6.1968 werd de vroegere spelling
Stompaershoek gewijzigd in Stompaertshoek.
In 1859 werd het straatpeil over een lengte van 50 m verlaagd om de straatstenen op het peil
van de Langemeersstraat te brengen. In 1815 waren er 38 huizen en 180 bewoners. In 1931
waren er nog 19 huizen. In de 19de eeuw waren er twee poortjes: PUTJESPOORTJE en
STADSBADERSPOORTJE, aangelegd in 1858 en genoemd naar Adolf Stadsbader. Aan het
westelijke gedeelte van de straat stond de brouwerij Lust (Zie Potterijstraat). Dit deel werd in
1976 gesloopt voor de aanleg van de Romeinselaan. De laatste huizen aan de zuidkant
leunden aan tegen het slachthuis en werden in september 1978 afgebroken. Hiertoe behoorde
het café In de Verenigde Beenhouwers. Thans zijn er geen bewoners meer. De laatste
straatstenen werden in 1984 uitgebroken toen de zuidelijke vleugel van het flatgebouw Ten
Olme opgericht werd.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie