Westflandrica

Westflandrica

Westflandrica

Tekst op het document: Ghistel. Dekanale kerk. Mirakelschilderij. De landbouwer wien het koorn aan de hand gehecht bleef toen hij op Sinte Godelieve's feest ging werken. Ghistelles. Eglise décanale. Miracke du laboureur frappé de la vengeance divine, parce qu'il n'avait pas observé la fête de Sainte Godelieve.

Object hiërarchie: 1 items