Koning Albertstraat 1960

Koning Albertstraat 1960

Koning Albertstraat 1960

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van het Stationsplein tot het Louis Robbeplein. 86 won.
178 bew. Pl. F7.
Door de GR van 28.6.1841 werd aan deze straat de naam FRANKRIJKSTRAAT gegeven,
door het SK van 9.7.1910 Albertstraat en door de GR van 14.6.1986 Koning Albertstraat. In
de wandeling is het nog Albertstraat.
De Koning Albertstraat werd getrokken in 1840 en bestraat in 1845. In 1842 was het gedeelte
tussen het Stationsplein en het Casinoplein bijna volledig bebouwd. De oostkant van het
gedeelte tussen het Casinoplein en het Louis Robbeplein was in 1846 bijna volledig bebouwd.
De overkant van dit gedeelte maakte deel uit van de tuin van de Société de la Grande
Harmonie de Courtrai, die rond 1851 verkocht en verkaveld werd.
Aan de westkant van de straat is het nr. 3 het geboortehuis van burgemeester Joseph De
Jaegere. In het nr. 5 waren na W.O.I de kantoren van de rechtbank van oorlogschade
gevestigd. Het gebouw werd in 1923 aangekocht voor lokalen en café van de Concordia, in de
volksmond “de Coo”, een samenwerkende maatschappij van de bedienden van spoor, post,
telefoon en telegraaf voor de aankoop van levensmiddelen en allerhande gebruiksartikelen.
Het complex werd in 1979 gesloopt voor de oprichting van de woonflat Martine. Het nr. 7
werd in 1956 door de K.U.L.A.K. aangekocht en was het eerste secretariaat van deze
universiteit. Thans is het het Guest House van de K.U.L. Het nr. 13 is restaurant Vieux Paris,
vroeger Steak House. Het nr. 15, de noordhoek van het Casinoplein, is café De Ster. Op die
plaats stond op het einde van de vorige eeuw het lokaal van de liberalen Ons Huis en hun
bakkerij S.M. De Toekomst. In 1924 werd er de S.M. Helpt Elkander ondergebracht. Het was
een lokaal van de Kristen Volkspartij, een Daensistische sociale organisatie. In nr. 31 woont
sedert 1979 de uitzendkok van ‘t Klein Fornuis. De huizen nrs. 15-27 werden tijdens het
bombardement van 26.3.1944 vernield. Hierbij kwamen zes mensen om.
Aan de oostkant van de Koning Albertstraat is het nr. 12 een kantoor van de Federale Kas van
het Beroepskrediet. Verder, voorbij de Jan Palfijnstraat, werden in 1843 drie steegjes met
respectievelijk 10, 8, en 7 huisjes opgericht. Hiertoe behoorden de nrs. 40-64 en 70-80, die in
augustus 1958 gesloopt werden wegens onvoldoende huisvesting.

Etra info:
Zicht op de Koning Albertstraat richting het Stationsplein tijdens de vernieuwing van het wegdek in 1960. Foto genomen op 29 november 1960.
De Koning Albertstraat loopt van het Stationsplein tot het Louis Robbeplein. In 1841 werd de straat Frankrijkstraat genaamd en kreeg in 1910 de naam Albertstraat en in1986 Koning Albertstraat. In de volksmond wordt de straat nog vaak Albertstraat genoemd.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie