Tontestraat

Tontestraat

Tontestraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
Kg. Van de Kooigemsestraat tot St.-Denijs. Lengte 1027 m. 2 won. 4
bew. Pl. K15.
Volgens Slosse komt ‘t Tontestraetken dat loopt uut de herstraete naer de Clytberch al voor in
1657. De naam is ontleend aan het leengoed Ter Tonte. In de 19de eeuw was de Tontestraat of
buurtweg 42055 m lang. In 1976 werd 352 m met asfalt bedekt.
Deze weg ligt op de grens Kooigem - Sint Denijs. Aan de westkant ligt het Kapelhof met aan
de weg die erheen leidt Seynaeves kapelletje, een kapel met beeld van de H. Familie, in 1858
gebouwd door Clotilde Glorieux. Tot aan de Ten Walledreef is de Tontestraat een asfaltweg.
Ten noorden is het een aardeweg met bovenaan op de Geitenberg de Tontekapel. De vroegere
kapel was heel klein en brandde in 1914 na een blikseminslag uit. Aan de tralies van de kapel
hangen lintjes, die door zieken aangebracht worden om van koorts verlost te worden. Het O.-
L.-Vrouwe beeld werd in de winter van 1976 ontvreemd. Naast de kapel staan er 6 jonge
Italiaanse populieren. Vroeger stonden er bij gelegenheid van de meibedevaarten enkele
kraampjes. Aan de kapel draait de Tontestraat naar het oosten om verder te lopen op het
grondgebied van Sint Denijs.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie