Begijn Laura Deconinck 1980

Begijn Laura Deconinck 1980

Begijn Laura Deconinck 1980

Bezoek van koningin Fabiola aan Kortrijk op maandag 10 maart 1980, met o.a. een bezoek aan het begijnhof. Van links naar rechts zien we schepen Omer Soubry, juffrouw Laura Deconinck, secretaris Paul Spriet van het OCMW, koningin Fabiola en uiterst rechts Burgermeester Ivo Jozef Lambrecht. Juffrouw Laura was erg trots op de dahlia’s die ze in het begijnhof kweekte. Ze werd geboren op de Klytte te Reningelst op 8/06/1904. Zij trad binnen in het Begijnhof Sint-Elisabeth te Kortrijk op 16/07/1933. Ze werd geprofest op 24/10/1934, en gedurende 20 jaar van 1931 tot 1951 onderwees zij in het kleuterschooltje van het Begijnhof. Haar laatste levensjaren gingen gepaard met het verzorgen van de Sint-Mattheuskerk. Juffrouw Deconinck stierf in het O.L.Vrouwhospitaal op 18/04/1990.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie