Bouw van de nieuwe brug over het kanaal Bossuit-Kortrijk te Zwevegem 1980

Bouw van de nieuwe brug over het kanaal Bossuit-Kortrijk te Zwevegem 1980

Bouw van de nieuwe brug over het kanaal Bossuit-Kortrijk te Zwevegem 1980

Start van de werkzaamheden aan de "La Flandrebrug" in de Otegemstraat op 06 november 1980. Gieten van de funderingspalen voor het bruggenhoofd op het terrein van de weverij “La Flandre” waarvan een gedeelte van de gebouwen werden gesloopt voor de aanleg van de nieuwe brug. De weverij “La Flandre” werd oorspronkelijk opgericht in 1884 door Jean Raes op de plaats waar in 1871 een zekere heer Bertouille een suikerfabriek had gebouwd. Jean Raes overleed in 1897 en in 1898 werd een nieuwe vennootschap opgericht onder de naam ‘La Flandre - Tissage Mécanique’. La Flandre ging in 1973 in concordaat en pas in 1983 kocht de gemeente Zwevegem de resterende gebouwen aan. Nu is er het ontmoetingscentrum “De Brug” ondergebracht. Rechts de sluis nr. 6 en sluiswachtershuisje in de (oude) Otegemstraat. Uiterst rechts de alom bekende zilveren bol van de watertoren van de firma Bekaert.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie