Dam 1966

Dam 1966

Dam 1966

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Budastraat tot de Damkaai. In 1815 waren er 33 huizen en 60 bew. Thans
zijn er 56 won, en 136 bew. Pl. F6.
In 1815 vormden de huidige Dam en Damkaai samen de DAMSTRAAT. Vanaf 1846 luidde
de officiële benaming Quai de la Digue of Damkaai. Door het SK van 6.2.1925 werd de
benaming Damkaai voorbehouden aan de huidige Damkaai, terwijl de straat tussen de
Budabrug en de Broeltorens de Dam werd.
Voor 1913 vloeide de Kleine Leie in het midden van de Dam, terwijl het straatje aan de
linkeroever lag. De Kleine Leie werd in 1398 gegraven. Toen tussen de Budabrug en het
Koning Albertpark een nieuwe arm gegraven werd, werd in 1913 de oude arm tussen de
Budaburg en de Broeltorens gedempt. De Kleine Leie aan de Dam was veel smaller dan de
huidige Leie. De bomen van de aanpalende tuinen hingen over het water. Zo brak in 1826
door de overhangende bomen van het afgeschafte Kapucijnenklooster de mast van een schip.
Om de Broelkaai met de Damkaai te verbinden werd in 1854 een vaste ijzeren brug over de
Kleine Leie gelegd. In 1858 plaatste men langs de Kleine Leie een borstwering. In 1876
werden ter hoogte van de Kleine Kring huizen afgebroken om een trakelweg aan te leggen.
De straat werd in 1884 voor het eerst geplaveid. Op 5.6.1902 kantelde de wagen van de
ruimdienst in de Kleine Leie ter hoogte van de brouwerij Pollet. Twee werklieden, gevat door
de buizen, verdronken en vijf werden gewond. De in 1913 opgevulde Kleine Leie leek in
1920 op een groentenhof. Daardoor vatte de GR het plan op om langs weerskanten een
kasseiweg aan te leggen met in het midden twee rijen bomen. Slechts een van die twee wegen
werd gerealiseerd. Een K.B. van 10.3.1923 bepaalde dat de Dam op een breedte van 30 m zou
worden gebracht. Achteraf kreeg door een K.B. van 31.1. 1938 alleen het middengedeelte een
breedte van 30 m terwijl de twee uiteinden op 18 m gebracht werden.
Aan de zuidkant van de Dam ligt op het nr. 2 A de fabriek van weefselveredeling De Smet-De
Jaegere. Voor 1924 was deze firma aan de Budastraat gevestigd.
Aan de noordkant werd in 1888 in het huis op de hoek van de IJzerkaai het Stedelijk
Laboratorium ondergebracht, later de dienst Bruggen en Wegen, nu de Regie der Gebouwen
en de Opsporingsdiensten van de Douanen en Accijnzen. Voor het graven van de nieuwe
Kleine Leie maakte dit gebouw deel uit van de Kleine Kring. Op het nr. 9 liggen de
magazijnen van scheikundige producten van de firma Henri Boucquillon. Deze firma is nu
ook aan de Spinnerijkaai gevestigd. Zij is sedert 1900 de voortzetting van de firma André De
Clercq. Op het nr. 15 staat de residentie Ingelborg. Op die plaats lag in het begin van deze
eeuw de brouwerij Dobbelaere. Het nr. 21 is residentie Ten Dam. Het nr. 39-41 is Residentie
De Speye. Het nr. 35 is Bistro Dam, vroeger café Het Drankhuis. Op het nr. 53 verleende een
poort toegang tot een tiental huisjes. Sedert enkele jaren is het steegje ingericht tot een
opvangcentrum voor jeugdigen onder toezicht van het Jeugdbeschermingkommitee, de
V.Z.W. Oranjehuis. Op het nr. 71 ligt de firma Ghyselen waar verbandmiddelen en
apothekersbenodigdheden vervaardigd worden. Omtrent de eeuwwisseling waren hier de
Etabl. Baut gevestigd. Op de hoek van de Damkaai staat sedert 1983 de Residentie Ter Leie.
Na het verlenen van de bouwvergunning heeft het stadsbestuur gepoogd de oprichting van dit
flatgebouw te verhinderen om er een parkeerplein aan te leggen.

Extra info:
Vloed op de Dam, vermoedelijk in december 1966. De dam is gelegen tussen de Budabrug en de Damkaai. Voor 1913 vloeide de Kleine Leie in het midden van de Dam, terwijl een straatje aan de linkeroever lag. Toen tussen de Budabrug en het Koning Albertpark in 1913 de nieuwe Leiearm gegraven werd, werd de oude arm tussen de Budaburg en de Broeltorens gedempt. Alle huizen rechts zijn intussen vervangen door appartementsgebouwen.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie