Nieuwstraat

Nieuwstraat

Nieuwstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Wijngaardstraat tot de Spoorweglaan. 18 won. 31 bew. Pl. F7.
De Nyenstraete komt voor het eerst voor in 1573. De straat heeft haar naam behouden met een
uitzondering in 1820: Oude Nieuwstraat. De straat telde in 1815 46 huizen met 260 bewoners.
In 1980 waren er 44 bewoners. In het begin van de 18de eeuw woonden er o.m. drie metselaars
en zes wevers.
Oude huisnamen waren in de 16de eeuw het hoekhuis, De Drie Duyven en de herberg De Vier
Heermers. In 1721 lag aan de oostkant De Bonte Craeye. De enige herberg uit 1898 A
l’Epervier lag aan het einde van de straat op de westkant en werd rond 1976 gesloten.
Op de oostkant van de straat nr. 7, was sedert november 1980 de kunstgalerij De Pypere
gevestigd. Op het nr. 11 verschafte een deur in een blinde muur toegang tot het
WEDUWENHOF, een van de mooiste godshuizen van Kortrijk. De elf huisjes waren
eigendom van de C.O.O. die jaarlijks aan de weduwen kleren, schoenen en kolen schonk. Het
Weduwenhof telde in 1815 17 bewoonsters. Het werd in 1935 verkocht aan J. Gyselinck, die
de huisjes liet slopen voor een toonzaal van het Meubelpaleis. Voor de weduwen werden 12
huisjes gebouwd aan Hoog Mosscher.
Verder aan de oostkant lag in het begin van de 19de eeuw de fabriek van servetten en damast
van Dujardin-Veys. De fabriek werd in 1819 bezocht door de Prins van Oranje. Vermoedelijk
lag de fabriek op de plaats waar in 1828 de weverij Caesens opgericht werd, achter de huizen
nrs. 11 en 13. De weverij Caesens werd in1929 naar de Wagenmakersstraat overgebracht
terwijl de kantoren tot in 1963 in de Nieuwstraat bleven. Thans zijn er de kantoren van de
maatschappij De Goedkope Woning ondergebracht.
Aan de westkant van de Nieuwstraat is het in. 2 de drukkerij Basyn en het nr. 4 de begrafenisonderneming
Salembier, opgericht in 1878. Een deurtje op het nr. 30 verschaft toegang tot 3
bouwvallige huisjes, die al jaren onbewoond zijn.

Extra info:
Zicht op de Nieuwstraat vóór de werkzaamheden aan het wegdek. Foto genomen vermoedelijk rond 1965. De Nieuwstraat is gelegen tussen de Wijngaardstraat en de Spoorweglaan. De Nyenstraete komt voor het eerst voor in 1573. De straat heeft haar naam steeds behouden met een uitzondering in 1820 toen ze de Oude Nieuwstraat genoemd werd.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie