Beeklaan: Stadsbeelden: de Sint-Pauluskerk

Beeklaan: Stadsbeelden: de Sint-Pauluskerk

Beeklaan: Stadsbeelden: de Sint-PauluskerkInfo uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van tegen de E17 tot de Baaistraat. 55 won. 170 bew. Pl. H8-18.
De Beeklaan maakte vroeger deel uit van de BEEKSTRAAT. Met de aanleg van de autoweg
E17 werd de Beekstraat onderbroken. Op 22.12.1972 besloot de GR het gedeelte tussen de
E17 en de Roggestraat Beeklaan te noemen. Verderop zou het de Christoffel Plantijnlaan zijn
en dan vanaf de Baaistraat opnieuw Beeklaan. Door de samenvoeging in 1977 was er
verwarring mogelijk met de Christoffel Plantijnstraat in Marke. Aanvankelijk werd er gedacht
de straat te herdopen in Kapitein Renierlaan, naar een Wingenaar die naar de V. S. vertrok en
er de plannen maakte van de raketlanceerbasis Cape Kennedy. Een tweede voorstel sprak van
Jan Moretuslaan, de Antwerpse drukker die Plantijn opvolgde. Uiteindelijk werd de
Christoffel Plantijnlaan meegerekend met de Beeklaan (GR van 13.1.1984), die doorloopt van
de E 17 tot aan de Baaistraat.
Het gedeelte van de Beeklaan ten zuiden van de Baaistraat behoort vanaf 13.3.1981 tot de Bad
Godesberglaan.
De Beeklaan werd in 1976 nieuw aangelegd.
Het tracé ten zuiden van het Langemunteplein, dat vroeger uitkwam op de hoek Baaistraat –
Bad Godesberglaan, werd naar het oosten verlegd. In 1977 werd er een verbinding aangelegd
tussen de Beeklaan en de Wielewaallaan.
Het kruispunt met de Roggestraat was in de 19de eeuw het gehucht Geiteknok. Waar nu Villa
Rustica staat, stond tot 1918 een tweegezinswoning, die door Engelse brandbommen getroffen
werd en afbrandde. In het nr. 83 is apotheker Gheysens gevestigd.

Extra info:
De Sint-Pauluskerk is een kerkgebouw en voormalige parochiekerk. Ze staat in de Lange Muntewijk en was toegewijd aan Antonius van Padua. De kerk werd op 1 juli 2010 ontwijd. Minister Geert Bourgeois ondertekende op 30 maart het ministerieel besluit tot opheffing van de kerk Heilige Paulus te Kortrijk met ingang van 1 juli 2010. De bisschop had de minister hiertoe op 4 maart verzocht. Eind september 2012 kreeg de kerk na een aantal renovatiewerken, een nieuwe bestemming als ontmoetingsplaats.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie