Plechtigheden Sint Maartenskerk

Plechtigheden Sint Maartenskerk

Plechtigheden Sint Maartenskerk

De maand mei werd algemeen gevierd als de maand van Maria. De gelovigen werden opgeroepen om "Den Autaar" te helpen versieren door het offeren van boom- en bloemgewassen. Voor zij die alle dagen van de maand mei een openbaar of bijzonder gebed lezen of een ander godvruchtig werk ter ere van Maria doen, waren door Zijne Heiligheid Pius VII telkens 300 dagen Aflaat voorzien. Deze Aflaten waren toepasselijk op de gelovige zielen in het vagevuur.De aflaat is een praktijk in de Katholieke Kerk die nauw verbonden is met de biecht. Het is de kwijtschelding van tijdelijke straffen voor zonden die reeds vergeven werden. Een gelovige kan deze kwijtschelding onder bepaalde omstandigheden, bvb. verleend door een Paus, verwerven. De aflaat is gedeeltelijk of vol, naargelang hij iemand geheel of gedeeltelijk verlost van de tijdelijke straffen die voor de zonde verschuldigd zijn. Gelovigen kunnen ook aflaten bekomen voor afgestorvenen om hen te helpen bij het uitboeten van hun tijdelijke straffen in het vagevuur.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie