Abdijkaai - De oude zwemkom

Abdijkaai - De oude zwemkom

Abdijkaai - De oude zwemkom

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986
K. Van de Gentsesteenweg tot de Leie. 13 won. 31 bew. Pl. 06.
De Abdijkaai werd aangelegd samen met het graven van het kanaal Bossuit-Kortrijk in 1858-
59. Naar de nabijgelegen Groeningeabdij werd door de GR van 6.3.1876 de naam Abdijkaai
gegeven. De historische Groeningeabdij lag tussen de Abdijkaai en de Ruitersdreef. De abdij
werd gebouwd door gravin Beatrix. De toestemming werd gegeven door de bisschop van
Doornik op 4.12.1260. In de abdij werden de edelen, gesneuveld tijdens de Groeningeslag,
begraven. Een van de grafstenen, de steen van de legendarische koning Sigis, bevindt zich
thans in het stedelijk museum van Kortrijk. De Groeningeabdij werd in 1436 zwaar
beschadigd door de Gentenaars en in 1578 door de Geuzen. Na dit laatste onheil werd een
nieuw klooster gebouwd aan de Groeningestraat. Hoewel Abdijkaai genoemd, zijn er geen
kaaimuren en zijn de oevers van het kanaal met gras begroeid. In 1905 werden bomen
geplant. Nu groeien er kastanjebomen. In 1912 werd de straat geplaveid. In 1900 waren er 13
en in 1931 22 woningen.
Aan het begin van de Abdijkaai, toen nr. 1, lag in het begin van deze eeuw café De Rust der
Schutters. Op 11.9.1863 besliste de GR aan deze straat grond te kopen voor een schietbaan en
een zwembad. Het gebouw van de schietbaan is er pas veel later gekomen. In de gevel prijkt
het jaartal 1909. De twee schietbanen zijn respectievelijk 25 en 50 m lang. In 1971 werd het
terrein met de gebouwen door het ministerie van landsverdediging aan de stad verkocht. Een
gedeelte van de 55 are werd gebruikt voor uitbreiding van het stedelijk zwembad. De
schietstand is het lokaal van de Koninklijke Karabiniers van Groeninge. De vereniging werd
gesticht in 1871. In 1910 fusioneerde zij met Les Francs Tireurs Courtraisiens en Le Cercele
Revolver et Pistolet. De oefeningen gebeuren ‘s zondags, terwijl de weekdagen gereserveerd
worden voor politie en rijkswacht. In de schietstand werd op 23.5.1945 Gustaaf Tuyttens
gefusilleerd. Hij was lid van de hulpveldgendarmerie en verrichtte aanhoudingen van
personen die na de oorlog uit Duitsland niet terugkeerden. Hij schoot Charles Surmont dood.
Het stedelijk zwembad werd gebouwd in 1864. Voor W.O.II was er een kom voor rijken aan 2
fr. en een kom voor de armen aan 0,5 fr. Pas na WO II werd gemengd baden toegestaan. Vlak
voorbij het zwembad loopt een straatje zonder einde naar het noordoosten. Aan dit straatje lag
tot na W.O.II de toegang tot het zwembad. Achter het laatste huis rechts aan het einde van het
straatje staat een bouwvallig gebouw als laatste overblijfsel van de vermaarde
Groeningeabdij.
Aan het einde van de Abdijkaai ligt de Klub voor Katoliek Gezelschapsleven: De Wikings.
De vereniging werd in 1924 gesticht door Jozef Delbaere en is hier gevestigd sedert 1925. De
club beoefent allerhande sportactiviteiten o.a. tennis, basketbal en petanque. In 1974 waren er
265 gezinnen aangesloten. Na de Leieslag van 1940 werden op het terrein van de Wikings en
aan de overkant van de Leie door het Belgische leger grote hoeveelheden munitie
achtergelaten. Op het graf van een dood paard werd voor de grap een kruisje geplaatst. Later
kwam er een Duitse helm op. De Kreiskommandant liet de grafdelver van het St.-Janskerkhof
komen om de gesneuvelde naar een militair kerkhof over te brengen. Zij vonden het dode
paard. Na de oorlog werden de activiteiten van de Wikings tijdelijk onderbroken toen er een
interneringscentrum opgericht werd voor personen verdacht van collaboratie met de vijand, de
zgn. Zwarten. Hiervoor werden vijf barakken voor 60 man en 10 barakken voor 120 man
opgericht. Het geheel was omringd door prikkeldraad. De laatste geïnterneerden verlieten de
Wikings op 29.5.1947.
Aan het einde van de westkant van de Abdijkaai ligt de sluis nr. 11 met de woning van de
sluiswachter. Op die plaats ligt een betonnen voetgangerbrug over het kanaal.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie