Vrouwenlisten

Vrouwenlisten

Vrouwenlisten

De oude raadszaal in het stadhuis herbergt met de balkhoofden aan het plafond, enkele pareltjes uit de periode 1525-1530. Koning Salomo of Salomon richt zijn gevouwen handen naar een afgodsbeeld, geplaatst op een slanke zuil. Drie dames in zijn gezelschap doen hetzelfde. Salomo, de wijze zoon van koning David, leefde in de 10de eeuw voor Christus. Zijn wijsheid was spreekwoordelijk. Op hoge leeftijd kreeg hij echter heidense vriendinnen, die hem verleidden en aanzetten tot het houden van afgodendiensten. De afgoderij van Salomo wordt beschreven in het Bijbelse boek der Koningen. Het ging zo ver dat God zelf hem strafte door een scheuring van zijn koninkrijk. In de 16de en de 17de eeuw werd het verhaal van Salomo door de Reformatie aangegrepen om het vereren van heiligenbeelden in de Roomse Kerk aan de kaak te stellen.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie