Stasegemsestraat

Stasegemsestraat

Stasegemsestraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Gentsesteenweg tot de Visserskaai. Buurtweg met
groot verkeer nr. 176. 170 won. 400 bew. In 1900 waren er 179 huizen. Pl. G6.
Aanvankelijk was het de Oudenaertsche strate, in de 18de eeuw de herweg van Cortryck naer
Oudenaerde, in het begin van de 19de eeuw Oudenaerdscheheirweg en Chemin vicinal
l’Oudenaerde. De straat liep toen via Stasegem, Vichte en Anzegem recht naar Oudenaarde.
Door de GR van 6.3.1876 werd het de Stasegemstraat en op 14.6.1968 de Stasegemsestraat.
De Stasegemsestraat werd in 1571 aangelegd. Voorheen liep de weg naar Oudenaarde via de
Oude Oudenaardseheerweg (Zie aldaar). Toen de Oude Oudenaardseheerweg in een slechte
toestand verkeerde en zonder grote kosten niet meer te herstellen was, sloot het stadsbestuur
een overeenkomst met de abdij van Groeninge, waarbij de stad doorheen het domein van de
abdij en ten oosten van de oude weg een nieuwe weg zou aanleggen. De abdij zou de oude
weg als landbouwgrond gebruiken.
In 1805 was de Stasegemsestraat nog niet bestraat. De weg was 8,6 tot 12 m breed. Aan de
herberg Het Kruiske, bij de Gentsesteenweg, bedroeg de breedte 10 m en stonden er aan
weerskanten hagebeuken. Aan de oostkant van de huidige Pieter de Conincklaan lag een
stenen brug over de nu overwelfde Groeningebeek. Net voorbij de Groeningebeek werd in
1775 de herberg De Nieuwe Avonture opgericht. De afspanning bood plaats aan 16 paarden
en werd op 29.7.1792 door de Fransen in brand gestoken. De lijnstelling van de
Stasegemsestraat werd vastgelegd door de GR van 24.3.1868.
Op 11 mei 1940 om 21 uur dropte een Duits vliegtuig enkele bommen ter hoogte van de
huizen nrs. 5-7, nu het parkeerplein van Delhaize. Vier mensen kwamen om. Een vrouw werd
een been afgerukt, terwijl, naar verluidt, een Engelse soldaat die de weg vroeg aan een man
samen met hem gedood werd. Tot na W.O.II werd er jaarlijks begin juli in de
Stasegemsestraat kermis gevierd.
Op de oostkant van de straat werd de rij uniforme huizen nrs. 139-177 in 1868 en 1891
gebouwd voor de hoefsmid Gabriël Vanden Broucke. Ernaast is het nr. 179 het postkantoor
Kortrijk 5.
Aan de westkant, nr. 152, lag van 1900 tot 1963 de weverij Bevernage. Thans zijn er de
firma’s Lefevere (rolluiken) en Dutoit (garnituren van zitmeubels) gevestigd.
Verdwenen herbergen uit het einde van de vorige eeuw zijn: In de Groeningekouter, Quai de
Groeninghe, In ‘t Hof van Brussel, In de Nieuwe Herberg, In Groeninghe, Au Monteur, In de
Groeningebeek, Bij St.-Antoine, Aux Bons Amis, In den Beker, In Staseghem en Au
Faubourg de Stasegehem. Cafés uit de jaren 1940 zijn: nr. 47 op de zuidhoek van de
Vaartstraat: In Groeninge, nr. 103 In den Nieuwen Beker, nr. 185 Estaminet, nr. 193 In de
Guldensporenslag, nr. 215 Café Sportif, nr. 235 In de Bonte Duif, nr. 243 In Stasegem, nr.
249 In Jan Breydel; aan de westkant van de straat nr. 60 In het Park van Groeninge, nr. 84 In
de Bloemfontijn, nr. 102 Au Chauffeur, nr. 108 Ultra en nr. 118 In de Sint-Jansvrienden. Van
al die cafés blijven alleen nog Moustache en Bloemfontijn over.
In de Stasegemsestraat wonen 50 immigranten, meestal Noordafrikanen.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie