Westflandrica

Westflandrica

Westflandrica

Tekst op het document: Negendaagsche Plechtigheid te beginnen op 2 juli, feestdag van O.L. Vrouw Visitatie ter eere van O.L. Vrouw van Lombardzyde, alwaar een Mirakuleus Beeld van Maria sedert eeuwen vereerd wordt - Affiche naar aanleiding van een noveen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lombardsijde.

Object hiërarchie: 1 items