't Hoge (kasteel)

't Hoge (kasteel)

't Hoge (kasteel)

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Doorniksesteenweg tot de Doornikserijksweg. 57 won. 161 bew. Pl.
H10.
‘t Hoge is met zijn 46 m het hoogste punt van de deelgemeente Kortrijk. Op die plaats lag in
de 17de-18de eeuw een klein bos, dat tot het Goed ten Houte behoorde. Op 12.5.1931 werd de
buurt in opschudding gebracht toen een militair vliegtuig uit de basis Wevelgem op het land
van Cyriel Van Neste neerstortte. Op 6.9.1944 werden op de zuidelijke helling van de heuvel
24 Engelse 150 mm-kanonnen opgesteld die de Duitsers ten noorden van de Leie en in
Tiegem bestookten.
Het eerste huis aan de oostkant van de straat is de opslagplaats van de gebroeders Delorge,
Walotex, waar op 30.8.1959 een hevige brand uit brak. Voor 1955 lag daar de weverij
Manicourt. Op de noordkant van de Schepen Lagaestraat staat de villa waar eertijds Elslander
woonde met achteraan zijn steenbakkerij. Verder liggen er twee restaurants nr. 17 Self Resto
Rik en vlak voor de watertoren het restaurant Kennedy, gebouwd in 1973. Op het hoogste
punt staat de watertoren, opgericht in 1935, waar het water afkomstig van St.-Léger
opgepompt wordt.
Aan de westkant vlak tegenover de watertoren, achter het huidige huis nr. 74, stond in de 19de
eeuw een staakmolen. De molen van Tiberghien werd in oktober 1918 door granaten zwaar
beschadigd en in de jaren 1920 gesloopt.
De oudste herberg van ‘t Hoge was De Halve Jan. Deze herberg wordt vermeld in 1636, 1779
en 1898. Zij lag aan de oostkant enkele tientallen meter ten noorden van de Schepen
Duyckstraat. Verdwenen herbergen uit 1898 zijn A l’Oie, Au Rocher, In het Hooghe, In de
Windmolen en Au Coin. In 1950 waren er nog nr. 27 In de Watertoren, nr. 62 Au Rocher en
nr. 70 In het Hooghe. Thans zijn er nog benevens de twee bovenvermelde restaurants twee
cafés nr. 54 De Wachtzaal en nr. 56 De Weverij. Vermelden we tenslotte nog op het nr. 57
een tehuis voor bejaarden, Home ‘t Hoge.

Extra info:
Kasteel 't Hoge, zicht op het landgoed en het park.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie