Beeldje van Jan Palfyn door Godfried Devreese

Beeldje van Jan Palfyn door Godfried Devreese

Beeldje van Jan Palfyn door Godfried Devreese

Voorontwerp in gips voor het standbeeld van Jan Palfyn, de meest bekende chirurgijn van Kortrijk. In zijn rechterhand houdt hij de door hem ontworpen verlostang (Mains de fer, Tire-Têtes of Ijzeren Handen). Het voorontwerp van het beeldje is van de Kortrijkse beeldhouwer Godfried Devreese. Hij diende in 1886 zijn ontwerp in bij het Kortrijks stadsbestuur, doch het werd niet weerhouden en het uiteindelijke standbeeld is van Thomas Vinçotte uit Borgerhout (1850-1925). Het werd onthuld in augustus 1889 op het Stationsplein van Kortrijk. Sinds 1900 staat het nu op de Havermarkt aan het Schouwburgplein.

Object hiërarchie: 1 items