Wittestraat

Wittestraat

Wittestraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied Van Hoonacker, 1986.

H. Van de Lage Dreef tot de Beiaardstraat. 54 won. 169 bew. Pl. C2-C3.
In 1760 was het de LOOKERSTRAETE. In BW was het de buurtweg 8 of Wittestraet. De
weg was toen 4,4 m breed en 3.473 m lang. De Wittestraet omvatte toen ook de huidige
Beiaardstraat en vormde de rechtstreekse verbinding Heule-Izegem. Na W.O.I kreeg het
noordelijke gedeelte van de Wittestraat de afzonderlijke benaming Beiaardstraat. De
Wittestraat heeft haar naam ontleend aan de herberg De Witte, die in de 17de-18de eeuw aan de
oostkant van de straat lag, ten noorden van de Groenestraat. De Witte was ook de naam van
een wijk in Heule. Thans ligt café De Witte op het nr. 17.
De Wittestraat, die vroeger een aardeweg was, kreeg ca. 1905 een wegdek van grint. De straat
werd in 1949-50 tot aan de Groenestraat geasfalteerd. In de zomer 1985 werd over de straat
een brug van de Ringlaan aangelegd.
Aan de westkant van de Wittestraat werd aan het nr. 1 in 1935 een van de eerste kunstmatige
vlasroterijen van Heule opgericht. De vlashandelaar Achiel Vereecke bouwde er in 1933 ook
nog een ijsfabriek, die bleef werken tot ca. 1958. In 1956 stichtte A. Vereecke er de firma
Isomo voor het vervaardigen van platen van isolatiemateriaal en polystyrene. Op 4.3.1963
brandde de stapelplaats van de firma uit. Het nr. 37 was de PVBA Volon, opgericht in 1924
door Oscar Volon en failliet in 1982. Het was een aannemer van bouwwerk, die in 1958 nog
100 werknemers in dienst had.
Vooraan aan de oostkant ligt het Rattenkasteel, vroeger een omwalde hoeve en sedert 1980
een restaurant. Het kasteel brandde af in 1554. Het latere gebouw werd in 1962 gerestaureerd.
Aan de toegang van de dreef naar het kasteel staat een houten kruis met ijzeren Kristus.
Verderop aan nr. 12 ligt de firma Dural.

Object hiërarchie: 1 items