Korte Steenstraat

Korte Steenstraat

Korte Steenstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Sint-Maartenskerkstraat tot de Lange Steenstraat. 14
won. 60 bew. In 1800 waren er 27 huizen en 126 bew. Pl. F7.
De Korte Steenstraat en de Lange Steenstraat droegen oorspronkelijk één gemeenschappelijke
naam, nl. Steenstraat. De naam Corte Steenstraete komt voor het eerst voor in 1416. Zoals de
Lange Steenstraat is het altijd een drukke winkelstraat geweest. Zo waren er in 1930 en in
1980 zes klerenwinkels en vijf schoenwinkels. In 1962 werd de Korte Steenstraat opengesteld
als eerste verkeersvrije wandelstraat in Kortrijk, de zgn. Shoppingstreet. Deze nieuwe
uitheemse benaming heeft evenwel bij het groot publiek geen bijval gekend.
Op de westkant van de straat is het hoekhuis van de Grote Markt Het Gouden Kruis (Zie
Grote Markt). Ernaast stond in de 18de eeuw het huis De Mol. Het nr. 2 was de klerenwinkel
De Franschen Soldaat met als uithangbord een Franse infanterist van plaatijzer, aangebracht
in 1890 en verwijderd in februari 1981. Aan het andere einde van de straat is het nr. 18 Tea
Room Lord Nelson. In de 17de-18de eeuw stond op de westhoek van de Lange Steenstraat het
huis Den gouden Eenhoorn. In 1737 was het een bakkerij. .
Op de oostkant van de straat was in de 17de eeuw het hoekhuis van de Sint-Maartenskerkstraat
De Losscheteute. Het huis ernaast heette Leuven. Op de plaats van die twee huizen staat nu de
banketbakkerij Clement, in 1875 gesticht in het huis Leuven.
Het nr. 7 was in 1836 al bekend als café Parnassus. De rederijkers De Kruisbroeders kwamen
er samen. De waard, Leon Vanhoenacker, werd in januari 1865 op geheimzinnige manier
vermoord en enkele dagen later uit de Leie opgevist.
De Filharmonie, de muziekvereniging van de liberalen, repeteerde in de 20ste eeuw in de
Parnassus. Sedert 1962 is het Restaurant China. Het was het eerste buitenlandse restaurant in
Kortrijk, enkele maanden nadien gevolgd door het Italiaanse restaurant Torre di Pisa in de
Sint-Jansstraat. Thans zijn er een twaalftal vreemde restaurants in Kortrijk.
Het nr. 11 was vroeger café Sebastopol en sedert 1968 café The York Arms. Het nr. 13 was
tot 1960 de klerenwinkel De Groote Sint-Antonius, met als uithangbord een levensgrote Sint-
Antonius. Het nr. 15 was café-schoenwinkel In de Halve Mane, die zoals de vorige huizen op
het Jozef Vandaleplein uitkwam. Het huis nr. 17, thans pralinewinkel Sweertvaegher, heette
in de l8de eeuw Sint-Bonifacius. Het nr. 19, de noordhoek van het Pollepelstraatje, was
omtrent de eeuwwisseling café-schoenwinkel In het Wit Kruis, later Orly. Op de zuidhoek
van het Pollepelstraatje stond in de 16de-17de eeuw het huis Arragon, dat zijn naam nog aan
het straatje gegeven heeft (Zie Pollepelstraatje) In de eerste helft van de 20ste eeuw was dit
huis café-schoenwinkel De Valk, in 1880 het lokaal van de Broederschap van O.-L.-Vrouw
van Halle. Twee huisnamen uit de 18de eeuw, waarvan de ligging niet nauwkeurig bekend is,
zijn op de oostkant De Verloren Arbeyt en op de westkant De Groenen Schoe.

Extra info:
Zicht op de Korte Steenstraat vanuit de Lange Steenstraat. Foto vermoedelijk genomen tijdens de braderie. De Korte Steenstraat was vroeger beter bekend als Shopping Street.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie