Sint-Jansstraat

Sint-Jansstraat

Sint-Jansstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Grote Kring tot de Potterijstraat. 14 won. 104 bew. In 1815
waren er 37 huizen en 216 bew. Pl. G7.
De Sente Jansstrate komt al voorin 1485. De oude Sint-Jansstraat liep van de Grote Kring
naar de Sint-Janspoort, nu de hoek Veemarkt Wijngaardstraat. Zij volgde dus het eerste
gedeelte van de huidige Sint-Jansstraat en de Kleine Sint-Jansstraat. Het tweede gedeelte van
de huidige Sint-Jansstraat behoorde toen tot de Stompaertshoek. Op 17.10.1876 besloot de
GR dat de Sint-Jansstraat de weg zou volgen vanaf de Grote Kring tot aan de Potterijstraat.
Sedert 17.6.1968 wordt de Sint-Janstraat Sint-Jansstraat gespeld. Dat Sint-Jan in Kortrijk een
graaggeziene heilige was, bewijzen zijn talrijke toponiemen: de Sint-Jansstraat, de Sint-
Janslaan, het Sint-Jansplein, het Sint-Janshof, het Sint Janspark of Astridpark, de Sint-
Jansput, de Sint-Janswijk, de Sint-Janskerk, de Sint Janskapel. Het Sint-Janskerkhof met de
Sint-Jansommegang, de Sint-Jansbeek, de Sint-Janspoort, de Sint-Jansmolen en het Sint-
Jansvuur dat in Kortrijk in 1737 verboden werd.
De pestepidemie van oktober 1667 ontstond in het huis van Pieter Kesteloot in de Sint-
Jansstraat en zou ingevoerd geweest zijn door wol uit Toerkonje. In het Ancien Régime was
de Sint-Jansstraat de belangrijkste straat van de wijk Sint-Jan. Deze wijk lag tussen de
zuidkant van de Voorstraat, de Stompaertshoek, de huidige Spoorweglaan en de oostkant van
de Tuinstraat.
De Sint-Jansstraat werd op 3.9.1977 verkeersvrij gemaakt. In de Sint-Jansstraat, Wijn
gaardstraat en Veemarkt werd van 22.12.1980 tot 4.1.81 door Barco Electronics het
viewdatasysteem voor het eerst in België uitgetest. Op drie beeldschermen was het via een
centrale computer mogelijk allerhande inlichtingen te bekomen over de in deze straat
gevestigde handelszaken.
Aan de oostkant van de Sint-Jansstraat heeft het eerste huis naast het Hof van Brabant een
trapgevel met een nis met O.-L.-Vrouwebeeld. Het huis is sedert 9.3.1983 beschermd. Het is
een antiekhandel waarvan de eerste deur toegang verschafte tot een achterbuurt van vijf
huisjes. De drie huisjes rechts bleven tot rond 1970 bewoond en werden dan gesloopt. De
twee huisjes links werden in 1977 heringericht voor de antiekhandel. Het nr. 13 is café De
Stovebuis, omstreeks 1980 berucht voor het nachtlawaai. In de jaren 1950 was het café Oud
België. Het nr. 15 is de “farcenwinkel”, die voor 1970 aan de Grote Kring gevestigd was. Het
nr. 17 was in de 19de eeuw de herberg In de Stalenboog, later Match, omdat de waard een
bokskampioen was, daarna het natuureethuis Nectar. Het nr. 25 was van 1898 tot 1965 de
drukkerij nadien winkel van kantoorbenodigdheden Esquenet. Het nr. 27, vlak tegenover de
Kleine Sint-Jansstraat, was in de 19de en begin 20ste eeuw de herberg In de Stad Audenaerde,
nadien café Ritz en sedert 1962 het Italiaans eethuis Torre de Pisa een van de eerste
buitenlandse restaurants van Kortrijk. Het nr. 29 is sedert 1938 de koffiebranderij Rademan,
Toko Bahia. Het nr. 31 was de kunstgalerij Gheysens. Tegenover de Twaalfapostelenstraat
ligt het Baggaertshof (Zie aldaar). Voorbij het Baggaertshof werden de huizen in mei 1976
gesloopt voor de aanleg van de Romeinselaan.
Aan de westkant van de Sint-Jansstraat, hoek Grote Kring, stond tot aan de Franse Revolutie
de Sint-Janskapel, die al vermeld wordt in de gemeenterekeningen van 1406-7. De kapel had
ongeveer dezelfde afmetingen als de Sint-Niklaaskapel en had een zijgevel aan de Sint-
Jansstraat. De drie huizen naast de kapel waren De Sterre, Het Moriaenshooft en de brouwerij
Het Peryckel of De Duysent Peryckels. Op die plaats ligt nu het Instituut O.-L.-Vrouw van
Bijstand. Johanna Amerlynck stichtte er in 1767 een school voor handwerk. In 1872 werd de
lekenassociatie een diocesane congregatie. De school, die tot aan de Wijngaardstraat en de
Sionstraat uitgebreid werd, telde in 1979 1313 leerlingen en 140 leerkrachten.
Aan het nr. 16 verleent een overdekte gang toegang tot de achterbuurt De Koeikop (Zie
Wijngaardstraat). Het nr. 18, hoekhuis van de Kleine Sint-Jansstraat, is het restaurant La
Grèce. Het nr. 32 was het café In de Cadum. Tegenover de Potterijstraat lag er een steegje met
zes krotwoningen, die aan juffrouw Salembier toebehoorden. Het steegje werd omstreeks
1965 aan de brouwerij Lust verkocht, die er een garage bouwde.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie