Kazerne aan de Weggevoerdenlaan

Kazerne aan de Weggevoerdenlaan

Kazerne aan de Weggevoerdenlaan

Op 28.2.1898 kocht het stadsbestuur 2 ha op de zuidhoek van de Burgemeester Felix de Bethunelaan en schonk ze aan de staat voor de bouw van een regimentsschool. Het 2de-Linieregiment, dat tot dan in de Grote Hallen ondergebracht was, nam in 1905 zijn intrek in de nieuwe gebouwen. Tijdens Wereldoorlog I was het de König-Wilhelm Kaserne. In 1919 kwam er het 1ste en 7de onderrichtingsbataillon. Sedert 1931 is het een rijksmiddelbare school. Aan de gevel prijkte tussen de twee wereldoorlogen een bronzen gedenkplaat, geboetseerd door Alfons Noseda met het opschrift “Weggevoerden Z.A.B. / 1914-1918”. De plaat werd in 1940 door de bezetters verwijderd. De gebouwen werden tijdens de bombardementen vernield. Het nieuwe gebouw was in 1954 klaar. Thans zijn er de Rijksmiddenschool I en de Rijksbasisschool I gevestigd (het Atheneum). Opschrift "Ecole du 2e de Ligne. Le tir reduit". Of korte schietstand.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie