Pottenbakkershoek

Pottenbakkershoek

Pottenbakkershoek

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Doodlopende straat aan de zuidkant van de Meensestraat. 2
won. 3 bew. In 1866 waren er 22 huizen. Pl. E6.
De Pottenbakkershoek behoorde in de 18deeeuw tot de Oude Bisseghemstraete en de Baene
die van de Bissegempoort naar de huidige Nijverheidskaai en de Budabrug liep. In de tweede
helft van de 18de eeuw werd de Oude Bissegemstraat gedeeltelijk afgeschaft en werd dit deel
een doodlopend straatje (Zie Fabriekskaai). De benaming Pottenbakkershoek werd gegeven
door de GR van 30.5.1876 en is ontleend aan de pottenbakkerij van Constant Willemyns, die
zich daar in 1826 vestigde. Willemyns kreeg van de GR van 6.10.1852 de toestemming een
gedeelte van het steegje in te palmen, op voorwaarde dat hij aan de kant van de
Meensesteenweg grond zou afstaan om de toegang tot het steegje op 8 m breedte te brengen.
De pottenbakkerij werd in 1930 gesloten. Op 18.2.1931 kreeg de Kerk van de Belgische
Evangelische Zending van de GR de toestemming om een gedeelte van de pottenbakkerij om
te bouwen tot een Evangelische kerk. De kerk ligt op de oostkant van de Pottenbakkershoek.
Elke zondag wordt er een eredienst gehouden

Extra info:
Pottenbakkershoek, zijstraat Menenstraat, in 1902

Object hiërarchie: 1 items

Locatie