Sint-Michielskerk

Sint-Michielskerk

Sint-Michielskerk

Noord-zuid-georiënteerde basilicale kerk, gelegen aan de noordzijde van het plein en langs drie zijden ingesloten door bebouwing. Voormalige kloosterkerk van het in 1773 afgeschafte Jezuïetenklooster (cf. opheffingsbulle van paus Clemens XIV). Deze orde stond sinds 1587 in voor het onderwijs te Kortrijk. Het oorspronkelijke complex met school, kerk en klooster was gelegen tussen de Kasteelstraat, de Rijselsestraat, Oude Kasteelstraat en Papenstraat. Thans bleef enkel de kerk bewaard.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/60218

Object hiërarchie: 1 items

Locatie