De Haernemonument inhuldiging 1895 1/4

De Haernemonument inhuldiging 1895 1/4

De Haernemonument inhuldiging 1895 1/4

Spijskaart (vierdelig) van het banket ter gelegenheid van de inhuldiging van het standbeeld van Mgr. Désiré De Haerne op 19 augustus 1895 op de Grote Markt te Kortrijk, recht tegenover de Patria. Waren uitgenodigd op het banket: de ministers de Burlet, Begerem, De Bruyn en Vandenpeereboom alsook Mgr. Gustave Waffelaert, Bisschop van Brugge. Het banket vond plaats in het grote salon van het Kortrijkse Stadhuis.
In 1833 kwam door de inzet van Volksvertegenwoordiger en kanunnik Desiderius De Haerne en David Verbeke, onderpastoor van Sint-Maartenskerk, het Sint-Amandscollege tot stand. De Haerne was een onderwijsman en politicus van formaat, die opkwam voor de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs. Sinds 1951 staat zijn monument in de Mgr. De Haernelaan.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie