Vlaskaai: Gerechtshofbrug 1990

Vlaskaai: Gerechtshofbrug 1990

Vlaskaai: Gerechtshofbrug 1990

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Noordstraat tot voorbij de Doornstraat. 3 won. 9 bew. Pl. E6.
Het SK van 2.8.1929 gaf de benaming Vlaskaai aan het Jaagpad ten noorden van de Leie,
tussen de Gerechtshofbrug en de spoorwegbrug. In de 18de eeuw was er al een ontwerp om
aan de rechteroever van de Leie een jaagpad aan te leggen. Omstreeks 1935 werd de Vlaskaai
in de openbare wegen opgenomen en werd de rooilijn vastgelegd. Thans is alleen het gedeelte
tussen de Noordstraat en de Doornstraat geplaveid en voor autoverkeer bestand. Verder is het
een asfaltweg die via Bissegem naar Wevelgem loopt. Het JAAGPAD kreeg in 1878 een
grintbedekking. Tot aan W.O.II werden boten op de Leie door paarden of mensen
voortgetrokken. Omstreeks 1960 werden tussen de Doornstraat en Bissegem Italiaanse
poplieren geplant. De 61 sierlijke bomen werden in november 1982 omgehakt omdat ze met
hun wortels het wegdek naar omhoog duwden. Er was heel wat protest door de
milieuvrienden en in 1983 werden andere bomen geplant. Begin 1983 kwam er ook een
elektrische verlichting tussen de Doornstraat en de Noordstraat tot stand.
200 m voorbij de monding van de Neerbeek stond in de 17de-19de eeuw de Kapel ter Leie of
Kapel van O.-L.-Vrouw van de Harteklop. De kapel werd opgericht uit dankbaarheid voor het
kind van een schipper dat van de verdrinkingsdood gered werd. Het beeld van O.-L.-Vrouw
werd in 1889 naar een nieuwe kapel in de Driekerkenstraat overgebracht.

Extra info:
Zicht op de Leie en de Gerechtshofbrug (Noordbrug) in februari 1990. De foto werd genomen vanaf de Vlaskaai. Rechts zien we het appartementsgebouw op de hoek van de Beheerstraat en de Havenkaai.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie