Figuur - José Vermeersch

Figuur - José Vermeersch

Figuur - José Vermeersch

Locatie: José Vermeerschplein Heule

Over het werk van José Vermeersch: "Zijn door vuur gelouterde figuren vergezellen ons vluchtig verblijf op dit hemellichaam: de moeilijkste doortocht, de korte passage tussen geboorte en dood. Zij troosten ons, herbronnen, bevragen, bevrijden, vertederen, wekken verwondering en vitaliseren de hoop en het verlangen. Zij waken over de waarachtigheid der dingen. Men zal ze tegenkomen langs de straat waarin we dagelijks leven. Ze zijn zonder mode, zonder macht of schijn, zo herkenbaar wandelen ze tijdloos in het belangloos moment van vandaag en morgen. Ze verschijnen indringend, maar dringen niet op. Ze zijn van iedereen en van niemand. Ze zijn het einde en het begin. Oudergeworden kinderen zijn het die hun eerste stappen zetten. Ze laten de levenshunker in ons herrijzen. Ze vertragen ons onmenselijk geworden ritme ten dienste van het voelen, het herbetasten, van het nooit verdwenen raadsel mens. Ze hebben oude culturen doorwandeld en achter zich gelaten. De grootheid daarvan is in hun poriën getrokken, maar in elke lijn en in elk volume zijn ze bevrijd en uitgezuiverd tot een versteend moment van aanwezigheid. Een tastbaar teken van de maker, van hem en van niemand anders" (Charles Toniatowski).

Object hiërarchie: 1 items

Locatie