't Fonteintje

't Fonteintje

't Fonteintje

Trapgevel gedateerd 1661 (jaarankers). In de 16de eeuw stond hier het huis "De Croone". In 1947 herstellen en wijzigen van de voorgevel ten gevolge van de opgelopen oorlogsschade naar ontwerp van J.J. Coeck (Kortrijk) waarbij de 19de-eeuwse cementering ongedaan gemaakt wordt en muuropeningen van de begane grond gewijzigd worden. In oorsprong twee panden, reeds bij Cierkens (1822) als één pand aangeduid. Onderkelderd pand met lijstgevels (twee en drie traveeën) waartussen een trapgevel (negen tr. + top) van twee traveeën. Geschilderde, gecementeerde gevels met rechthoekige muuropeningen. Op trapgevel heiligennisje. Interieur met kelder en behouden roostering.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/59669

Object hiërarchie: 1 items

Locatie