Begijnhofstraat

Begijnhofstraat

Begijnhofstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Grote Markt tot het Deken Zegerplein. 13 won. 28 bew.
Pl. F6.
De Begijnhofstraat behoort tot de oudste straten van de stad. In de 14de-15de eeuw was het de
RAEPSAETSTRAET naar het huis Raepsaet in de Kapitteltraat. De tuin van het Raepsaet
strekte zicht uit tot aan de Roeland en paalde ook aan de westkant van de Begijnhofstraat.
Vanaf 1416 ontmoeten we de benaming CANESIESTRAETKIN. Een canesie is een kapittel
van kanunniken. Dit kapittelhuis of huis van kanunniken stond tegen de zuidkant van de O.-
L.-Vrouwekerk. In 1795 werd er geschreven Rue dit Canzy en in 1815 Kansyestraet. In de
19de eeuw werd de straatnaam verkeerd begrepen, want in 1808 al werd de straatnaam
vertaald in Rue de la Chaussée en dan opnieuw als KALSIJDESTRAET vernederlandst. In
een akte van 1643 komt ook de naam voor WYNGAERTSTRAETKIN terwijl in de 19de
eeuw de niet officiële benaming voorkomt RUE DU MUSEE. De huidige benaming
Begijnhofstraat werd gegeven door de GR van 7.8.1866.
In 1437-38 werd de straat tussen de kapittelschool en het begijnhof geplaveid. In 1815 telde
de straat 9 huizen en 32 bewoners. Om de regelmatig overstromende Zypte te ontlasten werd
in 1862 een 400m lange ondergrondse riool aangelegd. Deze liep door de as van de straat,
voor de O.-L.-Vrouwekerk en dan verder door de Guido Gezellestraat naar de Leie.
Aan de oostkant van de straat stond in het hoekhuis bij de begijnhofpoort de officiële balans
opgesteld. De maandag werden er de stullen boter gewogen. Later was er de
kruidenierswinkel In de Balans. In 1970 werd er de antiekzaak van P. Herpels geopend. P.
Herpels was vroeger de bekende tafelhouder in de Hendrik Consciencestraat.
Op 21.2.1855 keurde de GR het plan goed om de Begijnhofstraat te verbreden. Hiervoor
werden de huizen nrs. 2-16 hetzelfde jaar nog gesloopt en verder meer achteraan gebouwd.
Het huis nr. 16, tegenover de Kapittelstraat, vertoont in de gevel een mooie kapel met St.-
Rochusbeeld uit die periode. Vroeger liep de huizenrij door tot aan de O.-L.-Vrouwekerk. Het
laatste huis van de rij werd in 1906 gesloopt om het uitzicht op de Gravenkapel te verbeteren.
Aan de westkant van de straat is het hoekhuis een café, dat sedert de 19de eeuw In de Boterstul
heette. In februari 1979 werd het In ‘t Begijntje. Daarna kreeg het de aan een film ontleende
benaming Bilitis. Het gebouw nr. 7 is uit het einde van de 18de eeuw en behoort tot het
classicisme. Voor 1835 woonde er een van de twee pastoors van de St.-Maartensparochie. In
1835 werd het huis door het stadsbestuur aangekocht om er de handelsrechtbank en het
Museum voor Schone Kunsten onder te brengen. De handelsrechtbank verliet het gebouw in
1875, toen het nieuwe gerechtshof klaar was. Het museum werd in 1930 naar de Rijselsestraat
overgebracht. Van 1877 tot 1978 werd het gebouw gebruikt als conservatorium, in de
volksmond De Muziekschool. Nu staat het leeg. Het nr. 11 is de antiekzaak A. Debeyne.
Op de zuidhoek van de Kapittelstraat stond voor 1588 de Kapittelschool. Op de noordhoek
van de Kapittelstraat ligt café De Piraat, voor 1965 en in de l9de eeuw café Au Savoyard. Op
11.3.1983 werden de waard en twee bezoekers door twee vreemdelingen met pistolen
bedreigd en van hun geld beroofd. Op de zuidhoek van de Pieter De Cockelaerestraat ligt
sedert de 19de eeuw het café St.-Medard.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie