Pijlstraat

Pijlstraat

Pijlstraat

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Doorniksewijk tot het Volksplein. 1 woning. 2 bewoners. Pl. F8.
De naam Rue de la Flêche werd gegeven door de GR van 6.3.1876. Het is niet bekend of er
een verband bestaat tussen deze straatnaam en ofwel schepen Pijl, die in 1758 van het Plein
een mooie wandelplaats maakte, ofwel kapelaan Pijl, die tijdens de Franse Omwenteling de
verdreven Karmelietessen in zijn huis opnam? Vermoedelijk zal de straatnaam wel verwijzen
naar het werptuig van een boog.
De Pijlstraat was aanvankelijk een doodlopend straatje, dat rond 1870 aangelegd werd. In
1900 stonden er aan de noordkant 15 huizen met een verdieping en in 1945 13 huizen. Achter
hel straatje lag de loodwitfabriek van A. Van Lerberghe (Zie Volksplein). In 1896 waren er al
plannen om dit doodlopend straatje af te schaffen. Door een Ministerieel Besluit van
23.5.1963 werden de huizen ongezond verklaard. In 1963 werden er 8 en in 1964 4 huizen
door het stadsbestuur aangekocht. Samen met de loodwitfabriek van Van Lerberghe werden
de huizen in 1967 afgebroken om plaats te maken voor het parkeerplein ten zuiden van de
Sint-Rochuskerk. Het straatje staat nu langs dit plein in verbinding met het Volksplein.

Extra info:
Zicht op de nieuwe parking in de Pijlstraat aan de Sint-Rochuskerk na aanleg in juni 1969.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie