Bissegemplaats

Bissegemplaats

Bissegemplaats

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
Bi. Van de Meensesteenweg tot de Driekerkenstraat. Lengte 47 m. 10
won. 29 bew. Pl. C7.
De oorspronkelijke benaming was PLAATS, na W.O.II werd het DORPSPLEIN en op
13.3.1981 Bissegemplaats. Volgens Gysseling komt Bissingaheim voor in 1139 en is deze
naam ontleend aan het Frankische Batsingaheim, wat betekent woning van de lieden van
Badtso.
Bissegemplaats is ca. 1898 ontstaan toen de Sint-Audomaruskerk, de derde kerk van
Bissegem, opgericht werd. In 1959 waren er plannen om de helft van Bissegemplaats af te
schaffen voor rijstroken. De gemeente weigerde haar toestemming voor de uitvoering van dit
plan.
Het gedenkteken voor de gesneuvelden werd op 30.5.1920 onthuld. Dit gedenkteken stond
toen aan de rand van de grote weg en werd in 1955 naar de zuidkant van het plein verplaatst.
Het H.-Hartbeeld, ontworpen en uitgevoerd door beeldhouwer Wasterlain, dat eveneens aan
de zuidkant staat, werd in 1956 onthuld. Al voor W.O.II wordt de laatste zondag van mei op
Bissegemplaats kermis gevierd. Bij die gelegenheid worden er op het plein kermistenten
opgesteld: autoscooter, gebakkraam, schiettent, kermismolens enz.
Aan de oostkant van Bissegemplaats is het nr. 1 café De Middenstand. Nr. 3 is café De Eikel.
Het nr. 5 is een kantoor van het Gemeentekrediet. Aan de westkant is het nr. 7 café Het
Koningshof, lokaal van de duivenmelkersvereniging Liefde voor Wederliefde. Het nr. 15, op
de hoek van de Meensesteenweg, is café De Abdij, gebouwd in 1900 en zo genoemd naar de
abdij van St.-Omaars. De fanfare De Leiegalm werd er in 1907 gesticht. Het is ook het lokaal
van de biljartclub De Abdijvrienden. Aan de noordkant lag café Sint-Omer. Op de eerste
verdieping werd ca. 1914 het gemeentehuis ondergebracht. Het gebouw werd gesloopt voor
het nieuwe gemeentehuis, dat in 1964 in gebruik genomen werd.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie