Kerkelijke tucht en orde: Begijnhof van Kortrijk

Kerkelijke tucht en orde: Begijnhof van Kortrijk

Kerkelijke tucht en orde: Begijnhof van Kortrijk

Sommige kerkelijke instellingen hadden een eigen rechterlijke organisatie, terwijl andere onder de bisschoppelijke jurisdictie vielen. Binnen de kloosters en in het begijnhof van Kortrijk heerste een eigen discipline en werden (lijf)straffen uitgedeeld. De poort aan de ingang van het begijnhof wijst op het gesloten karakter van deze gemeenschap, met haar eigen regels en rechters. Vroeger waren er meer van dit soort enclaves. In het Ancien Régime was niet iedereen gelijk voor de wet. Het recht verschilde van plaats tot plaats en daarenboven genoten religieuzen, edellieden en stadspoorters allerlei voorrechten.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie