Standbeeld Heilige Johannes Nepomucenus Kortrijk 1974

Standbeeld Heilige Johannes Nepomucenus Kortrijk 1974

Standbeeld Heilige Johannes Nepomucenus Kortrijk 1974

Johannes Nepomucenus (rond 1350-1393) was pastoor van de Sint-Galluskerk in Praag en in 1389 werd hij benoemd tot vicaris-generaal van de aartsbisschop. In die functie raakte hij verwikkeld in een strijd met koning Wenceslaus van Bohemen om de rechten en vrijheden van de kerk te vrijwaren. Hij werd in 1393 gevangen genomen en in de Moldau verdronken. In 1729 werd hij heilig verklaard. Hij wordt beschouwd als patroon van de drenkelingen. Men vindt zijn beeld vaak op bruggen. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt een relikwie van deze heilige bewaard. Het beeld van de Heilige Nepomucenus stelt de heilige voor met een kruis in zijn armen en een aureool van sterren om zijn hoofd. Het crucifix verwijst naar de marteldood. De vijf sterren herinneren aan de vijf lichtjes die de plaats zouden aangeduid hebben waar het lijk van de heilige zich bevond. Op de sokkel staat een tekst gebeiteld, opgesteld door Jan Soete, die de bewogen geschiedenis van het beeld weergeeft. Het oorspronkelijke beeld is gemaakt door Lieven Heldenberg uit Gent. Volgens de wens van de opdrachtgever werd het eerste beeld met zijn rug naar Frankrijk geplaatst, op de houten brug tussen de Leiestraat en de Budastraat. Kortrijk was toen juist vier jaar lang geteisterd geweest door Franse vijandelijkheden. In 1882 werd de houten brug vervangen door een stenen brug en verhuisde het beeld naar de Broelkaai. Later bij de heropbouw van de brug over de Leie tussen de Broeltorens na WOII, werd het beeld op de brug geplaatst..

Object hiërarchie: 1 items

Locatie