Marksestraat in Marke

Marksestraat in Marke

Marksestraat in Marke

info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
R. Van de Aalbeeksestraat tot de Smokkelpotstraat. 16 won. 54 bew. Pl.
012-E13.
De naam Marckestraete of buurtweg 3 komt voor vanaf de eerste helft van de l9de eeuw.
Nadien werd het de Markestraat en vanaf 13.3.1981 de Marksestraat.
De Marksestraat is 3.122 m lang. Met de aanleg van de autoweg A 17 werd de straat in 1979
onderbroken. Meteen werd er ter hoogte van de autoweg een brug aangelegd met een nieuw
tracé ten oosten van de oude weg.
Aan twee hoeven op de westkant van de Marksestraat zijn twee kapellen aangebouwd. Een
moderne kapel met het opschrift “Maria hulp / der Christenen / B.V.O.” De andere kapel heeft
als opschrift “O.L.Vrouw Hulp der Christenen”. Aan de oostkant van de straat stond vroeger
een gietijzeren kristusbeeld. Met het verbreden van de weg werd het kruis aan de gevel van de
nabijgelegen hoeve nr. 4 aangebracht.
Twee verdwenen herbergen in de Marksestraat zijn: De Beenhouwerij en nr. 21 Den Hukbuk,
nadien Het Neerhof en nu de slagerij Florent Barbe, tegenover de Klijtbergstraat.

Extra info:
De naam Marckestraete of buurtweg 3 komt voor vanaf de eerste helft van de l9de eeuw. Nadien werd het de Markestraat en vanaf 1981 de Marksestraat.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie