Damkaai - De Leie

Damkaai - De Leie

Damkaai - De Leie

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Broelkaai tot de IJzer kaai. In 1931 waren er 5 huizen. 16 won. 25
bew. Pl. F6.
De Damkaai was vroeger een wegelke aan de Leie dat de voortzetting was van de huidige
Dam. Door het SK van 6.2.1925 kreeg het gedeelte van de Dam tussen de Broel en de
Dambrug de afzonderlijke benaming Damkaai.
Op 3.11.1923 besliste de GR de straat in de stadswegenis op te nemen, de breedte op 10-12 m
te brengen en werd de lijnstelling vastgelegd. In 1979 werden de straatstenen vervangen door
een wegdek van koolwaterstof. In maart 1980 werd het eenrichtingsverkeer van west naar
oost ingesteld. Het laagste gedeelte van de Damkaai was tot voor enkele jaren de enige plaats
in Kortrijk die tijdens de winter nog door overstromingen geteisterd werd.
Op de hoek van de Dam en de Damkaai lag het lusthof van de Cercle Musical et Choral,
gesticht in 1868. Het park werd ook nog Kalotepark genoemd, omdat de katholieken er
samenkwamen, of ook nog Klein Park, omdat het kleiner was dan het St.-Jorispark, waar de
liberalen samenkwamen. Een gedeelte van de tuin werd in 1927 verkocht voor uitbreiding van
de Sté. Anonyme pour l’Industrie du Froid. Volledig verwaarloosd, werden de laatste bomen
van het park in februari 1979 geveld voor de oprichting van het flatgebouw Ter Leie. Achter
deze residentie werd in 1983 een openbaar parkeerterrein aangelegd.
Aan de Damkaai werd in 1909 de S.A. pour l’Industrie du Froid opgericht voor het bewaren
van voedingswaren in koelkasten en de fabricatie van ijs. De blokken ijs waren bestemd voor
cafés en slagerijen. Met het in gebruik nemen van huishoudelijke koelkasten verminderde de
activiteit vanaf 1944. De fabriek werd in de volksmond de IJsfabriek genoemd. Zij werd in
1974 gesloten en achteraf gesloopt voor de Residentie Ten Broel, opgericht in 1978. Ernaast,
op het nr. 7, staat het groot herenhuis waar omtrent de eeuwwisseling de nijveraar Ghesquière
woonde. Het is ook het woonhuis geweest van minister Albert De Clerck. Tot in 1978 waren
er ook nog de magazijnen van de firma Van Marcke, sanitaire uitrusting. Het nr. 13 is de
toonzaal van de porseleinwinkel Meyhui. Aan het einde van de Damkaai ligt de Dambrug. De
eerste brug werd kort na W.O.I aangelegd. Zij werd in 1940 opgeblazen. De laatste brug is
van 1950.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie