Heilig Haarprocessie 1897

Heilig Haarprocessie 1897

Heilig Haarprocessie 1897

Stoeten en processies waren eeuwenlang zeer geliefd en brachten veel volk op de been. De relikwie van het Heilig Haar van Christus werd van eind zeventiende tot eind achttiende eeuw jaarlijks in processie rondgedragen om de gevaren die de Kortrijkse gemeenschap bedreigden (zoals slechte oogsten, epidemieën en oorlogen) af te weren. Op initiatief van onder meer Guido Gezelle ging de Heilig Haarprocessie vanaf 1896 opnieuw elk jaar uit, tot in de jaren 1960. Het was graaf Filips van de Elzas die in 1190 de relikwie met het Heilig Haar van Christus schonk aan Kortrijk. Enige tijd later, kort voordat hij deelnam aan de vierde kruistocht, gaf graaf Boudewijn IX opdracht tot de bouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar het Heilig Haar sindsdien bewaard bleef.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie