Doorniksesteenweg 1964

Doorniksesteenweg 1964

Doorniksesteenweg 1964

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Doorniksewijk tot ‘t Hoge. 181 won. 470 bew. Rijks
weg N 50. Pl. G8-G9.
In 1636 was het de Herstraete van Cortryck nar Doornick. In 1725 werd deze aardeweg
geplaveid en rechtgetrokken. De benaming veranderde toen in Steenwegh van Cortryck naer
Doornick. Later werd het de Doorniksteenweg en op 14.6.1968 de Doorniksesteenweg omdat
de weg richtingaangevend is. In 1925 werd de steenweg op het grondgebied West-Vlaanderen
heraangelegd. In 1964 werden de tramsporen, die aan de oostkant van de weg lagen,
opgebroken en werden de bomen aan de weg omgehakt. Meteen werd het wegdek verbreed en
werden de kasseistenen vervangen door monolietbeton. De brug over de E 17 werd op
13.6.1968 opengesteld. Op 2 april 1955 bedroeg de verkeersdrukte 2.961 voertuigen per dag.
Aan de oostkant van de Doorniksesteenweg ontmoeten we eerst De Blauwe Poort, vroeger
genoemd de Heerlijkheid van Steenbrugge. Het was een leen dat afhing van het kasteel van
Kortrijk. In een nis boven de poort stond in de l9de eeuw een O.-L.-Vrouwebeeldje. De
omwalde hoeve werd ca. 1957 tot café ingericht. Voor de aanleg van het park (Zie
Halenplein).
Ten zuiden van de Sint-Margriete-Houtemlaan stond in 1636 al de herberg De Wisse. Men
gaf er “logement te voet en te paard”. Deze herberg, die haar naam gegeven heeft aan de wijk,
verdween in de eerste helft van de 20ste eeuw. Er naast werd in 1766 de Nieuwe Gekroonde
Wisse gebouwd. Een tiental meter ten zuiden van de Lindenlaan stond de Wissemolen. Hij
verdween rond 1900. Ongeveer op die plaats stond in de 17de-18de eeuw de herberg De
Meyboom en in de 19de eeuw De Nieuwe Smesse. In de eerste helft van deze eeuw bevond
zich ten noorden van de Lindenlaan café L’Escale, gesloopt voor de aanleg van de E 17.
Enkele tientallen meters ten zuiden lag van ca. 1900 tot 1960 de melkerij Legia. De nrs. 79-81
zijnde residentie Groenhove. Het nr. 97 is café ‘t Halleke en nr. 105 café In de Halve Jan, die
vroeger vooraan op ‘t Hoge stond. Het café staat bekend voor de vele volksspelen die men er
kan beoefenen. Het nr. 131 is café Euro. Een dreef met kastanjebomen leidt naar Willems
Mote aan de Erasmuslaan.
Naar de familie De Jaeger, die het huis bewoont, wordt de dreef in de volksmond Jagersdreve
genoemd. Voorbij de Universiteitslaan ligt sedert ca. 1965 de CATHO Campus voor
Technisch Hoger Onderwijs. Juist voorbij de toegang tot de Catho werd in 1971 Kontinenten
opgericht, een centrum voor diocesaan missiepastoraal en ontwikkelingssamenwerking.
Het nr. 161 is café De Vlaschaard, nr. 171 ‘t Steen, nr. 173 ‘t Bakske en nr. 175 friture Chips,
gelegenheden die door de studenten druk bezocht worden. In die omgeving lag in de l8de
eeuw de herberg Den Armen Aenlen. Ten zuiden van de Steenbakkersstraat werd door Albert
Goethals Vercruysse in 1913-14 de O.-L.-Vrouw van Groeningeschool gebouwd. De school
werd in 1956 door de zusters van het Geloof van Tielt overgenomen.
Aan de westkant van de Doorniksesteenweg is het nr. 2, op de hoek van Walle, café Het
Kanon. Het huis werd in 1904 opgetrokken op de plaats van de herberg In den Duitschman.
Het nr. 22 is café Skäl, vroeger In den Doorniksteenweg. Het nr. 64 is de feestzaal Astoria.
Nr. 100 is café Blauwe Poort, lokaal van de vinkenzetters vereniging De Dreefzangers. Het
nr. 100 a is sedert 1922 de ververij Stock en Courtens. De nrs. 108-188 zijn uniforme huizen
met een verdieping, mansardedak en een gevel van gele en rode bakstenen. Zij worden
Snoecksreke genoemd. Ongeveer op die plaats lagen in de 18de eeuw de herbergen Den Pauw
en Den Cardinael. Verdwenen herbergen uit 1898 zijn In de Oude Wisse, A la Belle Vue, In
Prins Frederic, In de Molen en In de Blauwe Kroone.
Het nr. 210 is ‘t Wit Kasteel, gebouwd in 1910 voor de industrieel Emile Florin naar de
plannen van architect J. Vanhoenacker. Thans worden er feesten gehouden door tafelhouder
Darras. Het nr. 212 is het restaurant Colmar-Gril dat in februari 1984 opengesteld werd.
De brandweerkazerne, tussen de Ringlaan en de autoweg, werd op 5 juni 1982 plechtig
opengesteld. Voorbij de autoweg werd, ter vervanging van de Hallen op het
Schouwburgplein, in 1967 een eerste hal met 5.000 m tentoonstellingsruimte opgericht. In
1972 werd een tweede hal van 5.000 m opengesteld. Een derde hal werd in 1984 opgericht.
De Hallen genieten een nationale en internationale bekendheid door grote tentoonstellingen
zoals Interieur, Vrije Tijd, de Kortrijkse Jaarbeurs, en de Eurodogshow. Voor de Hallen staan
bronzen beeldhouwwerken van Paul Van Rafelghem en Georges Grard.
Voorbij de President Kennedylaan ligt het kasteel ‘t Hoge, het vroegere landgoed van Albert
Goethals, gebouwd in 1835 en sedert 1968 eigendom van de stad. Ter hoogte van de rozentuin
stond in de l8de eeuw de molen Het Stampkot. Tegenover de molen stond de herberg Het
Stampkot, later genoemd De Molen. Verderop is het nr. 220 het Vorminginstituut voor KMO
dat in 1960 opgericht werd.

extra info:
Zicht op de Doorniksesteenweg in 1964 na de heraanleg van het wegdek op het einde van de werkzaamheden. Links zien we het park van De Blauwe Poort (vroeger de Heerlijkheid van Steenbrugge). De steenweg loopt van de Doorniksewijk tot ‘t Hoge. In 1636 werd de Doorniksesteenweg genaamd de Herstraete van Cortryck nar Doornick. Later werd het de Doorniksteenweg en pas in 1968 de Doorniksesteenweg.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie