Overbekeplein

Overbekeplein

Overbekeplein

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Aan de Grote Kring. 8 won. 13 bew. Pl. F7.
Deze benaming werd gegeven door de GR van 13.11.1981 en is ontleend aan een oud
toponiem; Curtraci ultra Becam, dat al voorkomt in 1290. Overbeke was in het Ancien
Régime de wijk tussen de Zipte, die achter de Sint-Maartenskerk liep, en de Gentpoort. In
1453 werd deze wijk bij de omwalde stad ingelijfd.
In 1972 werd onder leiding van Prof. Lemaire een groots opgevat plan opgemaakt om een
volledig nieuwe wijk aan te leggen tussen de Sint Maartenskerk, de Grote Kring, de Lange
Brugstraat, het Plein en de Groeningestraat. Benevens het winkelcentrum waren ook
woningen, kantoren, een hotel, een kultureel centrum, een zwembad, een ondergrondse
parkeergarage voor 750 wagens en een park ontworpen. In 1975 werd door drie
bouwmaatschappijen, de N.V. Abel, de N.V. gebroeders Vandekerckhove en de NV. Sobifac
de tijdelijke vereniging Kortrijk Centrum-Oost opgericht. Hiervoor werden het klooster van
de Broeders van Dale, het Boerenhol en een deel van de Grote Kring gesloopt. De eerste fase,
het winkelcentrum op het Overbekeplein, werd aangevat in 1979. In maart 1981 werden de
eerste winkels opengesteld. De officiële openstelling volgde op 3 september 1981. De winkels
waren, op één na, spoedig verkocht of verhuurd. De woonblokken gingen veel moeilijker van
de hand. De economische crisis die zich sedert 1980 meer en meer liet voelen, was daar niet
vreemd aan. Van de latere fazen van het ontwerp van stadskernvernieuwing was er dan ook
geen sprake meer. Door de GR van 13.4.1984 werd de tijdelijke vereniging KCO opgeheven
en werd het Overbekeplein in het openbaar domein opgenomen. Door al die tribulaties
verkrotte het -beschermde!- Patershuis in de Groeningestraat verder en werd het gesloopt. De
Groeningeabdij, die ook in het plan opgenomen was, werd in 1984 aan de stad verkocht.
In 1981 werden midden op het pleintje linden geplant. Thans is het Overbekeplein een
stemmig winkelcentrum in het hart van de stad. Benevens de 30 winkels, café ‘t Kringske en
tearoom Capuccino zijn er op de verdiepingen nog enkele kantoren en de Nationale Bank van
Parijs onder gebracht.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie