Engelse Wandeling 1962

Engelse Wandeling 1962

Engelse Wandeling 1962

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K., M. Van de Weggevoerdenlaan tot de Pottelberg. 29 won. 77
bew. Pl. D8-E8.
In het landboek van 1770 is alleen het zuidelijke gedeelte van deze straat afgetekend. In de
l9de eeuw was de Engelse Wandeling een voetpad, genoemd buurtweg 71. In 1893-95 werd
er een laan getrokken die in 1900 voorkwam onder de benaming Avenue de la Caserne. De
benaming Promenade des Anglais komt voor vanaf 1908. Tot in 1923 maakte de huidige
Weggevoerdenlaan ook deel uit van de Wandeling der Engelsen. Door de GR van 14.6.1968
werd de benaming Wandeling der Engelsen gewijzigd in Engelse Wandeling.
In de l8de- eeuw en vermoedelijk ook vroeger paalde het Doenartbosch aan de zuidkant van
de Engelse Wandeling. In het begin van deze eeuw lag aan weerskanten van deze weg het bos
Vanden Peereboom, ook nog bos van de erfgenamen Jean de Béthune-Delacroix genaamd. Op
26.10.1908 besliste de GR de weg doorheen dit bos in lijn te brengen met een breedte van 30
m tussen de twee rooilijnen en een strook van 5 m non aedificandi. In 1931 telde de straat 23
huizen die alle door de bombardementen van 1944 vernield werden. De straat werd toen door
de bommen volledig omgeploegd en samen met de omgeving in een waar maanlandschap
herschapen. In 1961 werd een nieuw betonnen wegdek aangebracht.
Aan de oostkant van de Engelse Wandeling ligt de firma Cuirub, opgericht in 1930, vernield
in 1944 en naderhand herbouwd. Deze firma is de belangrijkste fabrikant van schuimrubber in
ons land. Een gedeelte van de fabriek werd in 1980 overgebracht naar het industrieterrein van
Moorsele.
Het nr. 8 geeft toegang tot de Tuileries du Pottelberg, gelegen aan de zuidkant van het
vormingsstation. De fabriek werd gebouwd in 1905 als uitbreiding van de fabriek aan de
Pottelberg.
Tijdens de bombardementen van 1944 vielen er 360 bommen op de firma.

Extra info:
Zicht uit 1962 op de Engelse Wandeling na de heraanleg.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie