Proosdijstraat - Kollegestraat 1975

Proosdijstraat - Kollegestraat 1975

Proosdijstraat - Kollegestraat 1975

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Brugsestraat tot de Kollegestraat. 46 won. 98 bew. In 1900
waren er 78 huizen. Pl. F6.
Door de GR van 7.8.1866 werd aan deze straat de benaming Proosdijstraat gegeven wegens
de nabijheid van de St.-Amandsproosdij. De St.-Amandsproosdij is waarschijnlijk ontstaan als
nachtverblijf voor monniken in de 17de eeuw. In 1630 werd de proosdij herbouwd. In 1792
werd ze door de Fransen geplunderd en in 1796 afgeschaft. In de volksmond was de
benaming Langs de Zipte omdat de Zipte achter de huisjes aan de westkant van de straat liep.
In 1818 had de Zipte een breedte van 1,5 m bovenaan en 0,6 m onderaan. De Zipte kwam van
de Molenwal. Zij werd in 1855-58 over een lengte van 120 a met dallen bedekt. Een andere
volkse benaming van deze straat is Jodenkwartier.
Aanvankelijk was de Proosdijstraat een kronkelige aardeweg die aan de binnenkant van de
stadsvesten liep. In het begin van de 19de eeuw werden de eerste huizen gebouwd aan de
westkant van de straat. Dertien arbeiderswoningen werden gebouwd in 1872-75. In 1869-70
werd de straat rechtgetrokken en van 5,6 op 12 m gebracht. Een gedeelte werd bestraat. In
1891 werd de straat volledig geplaveid. De Proosdijstraat die naar het zuiden toe niet verder
liep dan de Kapelstraat, werd in 1901 doorgetrokken tot aan de Leie. Dit nieuw deel werd de
Kollegestraat.
Aan de westkant van de Proosdijstraat lag de wijnhandel Decaniere, die ca. 1924 plaats
maakte voor de stapelplaats van de groothandel in voedingswaren Kerkhof-Grijspeerdt,
gesticht in 1905. In 1956 werd de firma overgebracht naar de Spinnerijkaai. Op de plaats
kwamen een rijksoefenschool voor kleuter- en lager onderwijs en de drukkerij Hoorens, die
ca. 1975 plaats maakte voor de firma Scancolor.
In 1898 waren er de herbergen Tabakswinkel, In Egypte en In Rousselaere, een
logementshuis. Andere verdwenen herbergen zijn nr. 12 café Gulden Sporen en In de Zypte,
dat plaats maakte voor de magazijnen van Kerkhof. De baas Arthur Mahieu, een pompier, had
22 kinderen.
Daar tegenover lag een huis van plezier, De Paling. De dochter werd Miss Paling genoemd.

Extra info:
Panoramisch zicht uit 1975 van het Sint-Amandscollege, de Proosdijstraat en in het verlengde ervan naar onder toe de Kollegestraat.
Op het einde van de Proosdijstraat zien we het Astridpark met aan de rand schuin rechts (witte huisjes) het Vandammebeluik.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie