Lieven Bauwensplein

Lieven Bauwensplein

Lieven Bauwensplein

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
M. Van de Zwinstraat tot de Preshoekstraat. Lengte 200 in. 26
won. 66 bew. Pl. C9.
Het Lieven Bauwensplein is een oude straat die vroeger deel uitmaakte van de Zwinstraat.
Door het SK van 22.9.1967 werd aan het zuidelijke gedeelte van de Zwinstraat de naam
Lieven Bauwensplein gegeven. L. Bauwens (Gent 1769- Parijs 1822) is vooral bekend voor
de mule jenny, een katoenspinmachine, die hij tijdens een van zijn reizen naar Engeland naar
het vasteland wist over te brengen. In 1799 richtte hij bij Parijs een katoenspinnerij op en in
1800 in Gent. In 18l4 ging hij failliet.
Het Lieven Bauwensplein maakt deel uit van liet B.P.A. Groot Hof. In 1968 werd het straatje
ingericht als plein en in augustus werd het betonnen wegdek gegoten. Ca. 1973 werden aan de
oostkant 13 uniforme woningen voor bejaarden gebouwd. De drie eerste huizen behoren tot
de Poortersstraat.

Extra info:
In november 1973 werden de seniorenwoningen op het Lieven Bauwensplein in Marke plechtig geopend door burgemeester Emmanuel de Bethune (toen nog burgemeester van Marke), de voormalige burgemeester Aimé Bekaert, schepen Maurice Bekaert en schepen Daniël Pauwels.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie