Westflandrica

Westflandrica

Westflandrica

Tekst op het document: Verordening betreffende de vervaldagen van de door de Belgische provincies uitgegeven kasbons. - Wereldoorlog I
Krijgsbelasting
Kennisgeving, uitgaand van de Kwartiermeester Generaal Hahndorff, de Gouverneur Generaal van België von Falkenhausen en Opperbevelhebber Sixt von Armin, van de vaststelling van de vervaldata van kasbons die door de Belgische Provincies zijn uitgegeven naar aanleiding van de lening die werd aangegaan om de opgelegde krijgsbelasting te betalen.

Object hiërarchie: 1 items