Veldstraat: Jubelgrot

Veldstraat: Jubelgrot

Veldstraat: Jubelgrot

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Gentsesteenweg tot de Pluimstraat Lengte 743 m. 171 won. 385
bew. Pl. G6-G7.
Aanvankelijk behoorde de straat tot de OMMEGANGSTRAAT, de weg die buiten de
stadsgracht van de Gentpoort naar de Doornikpoort liep. De naam Veldstraat komt voor vanaf
1879. In 1853 bedroeg de gemiddelde breedte 6,25 m. Aan de zuidkant stonden
arbeidershuisjes en huisjes van arme mensen. In 1853 werden de eerste plannen opgemaakt
om de Veldstraat te verbreden en in lijn te brengen. Dit werk zou een halve eeuw aanslepen.
In 1854 voorzag men een breedte van 12 m. De aankoop van de nodige grond nam vijf jaar in
beslag en het werk werd rond 1860 uitgevoerd. In 1875 besloot de GR de breedte op 17 m te
brengen. Het noordelijke gedeelte en het gedeelte ter hoogte van de Sint-Antoniuskerk was al
dermate bebouwd dat men daar de breedte op 12 m moest laten. Het is dan ook het gedeelte
ten zuiden van de Gulden Sporenlaan dat in 1876-77 op 17 m gebracht werd. Pas op het einde
van de 19de eeuw vonden de laatste onteigeningen plaats voor de lijnstelling. In 1900 stonden
er 150 huizen. In 1973 werden de straatstenen met asfalt bedekt. Op 2 april 1955 bedroeg de
verkeersdrukte 3.441 wagens per dag. De Veldstraat vormt de grens tussen de O.-L.-
Vrouweparochie en de Sint-Jansparochie.
Aan de oostkant van de Veldstraat ligt sedert 1923 op het nr. 71 de N.V. Vetex (Verenigde
Textielfabrieken Kamiel Lambrecht). Achter de tien meter brede façade ligt een
productieoppervlakte van 2 ha, waar 200 werknemers tewerkgesteld zijn. Vetex werd in
oktober 1929 gesticht en is de voortzetting van de in 1897 opgerichte ververij van wolgarens
van Kamiel Lambrecht. Thans is het een textielveredelingsbedrijf.
Op de zuidhoek van de Jan Breydellaan werd in 1906 het café Het Torentje opgericht, dat het
lokaal was van de Torenvrienden. Thans is het een fietsenwinkel.
Aan het einde van de straat vlak bij de Sint-Antoniuskerk werd op 11.2.1908 door Mgr.
Waffelaert de jubelgrot plechtig ingewijd. De grot met O.-L.-Vrouwebeeld werd opgericht
naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de eerste verschijning van O.-L.-Vrouw van
Lourdes. De grot is een oase van rust. Men kan er bidden, een kaars aansteken en een
souveniertje kopen. Op zondag zijn er veel bezoekers, die eerst bij het graf van broeder
Isidoor komen bidden. In de grot branden vaak tot 250 kaarsen. De kaarsen kosten 10 fr. ‘t
stuk. Voor de grot zijn er twee kraantjes met het opschrift “Ga drinken en U wasschen bij de
bron 25 februari 1858 “. Aan de zijmuur hangen ongeveer 800 porseleinen plaatjes met
opschriften als “Dank om genezing” of “Dank om bekomen gunst”.
Aan de westkant van de Veldstraat lag in het begin van deze eeuw ter hoogte van de Jakob
van Arteveldelaan de mechanische weverij van Baut. Het huis nr. 62 was tot 1919 de eerste
pastorie van de Sint-Jansparochie. In de gevel prijkt een kapel met een groot Sint-
Rochusbeeld gedateerd 1874. Het nr. 156, de oostkant van de Leeuw van Vlaanderenlaan, was
van voor 1898 tot na 1950 het café In den Avenue Raickem. Nu is het de verlaten bar Cabin.
Het nr. 156, de westhoek, is de Sint-Jansapotheek, vroeger geëxploiteerd door Thurman en nu
door Verstraete. Het nr. 176 was de toegang tot de kosteloze afdeling van de Sint-
Antoniusschool. Sedert 1980 behoort de school tot het Sint-Jozefsinstituut. Verder is het nr.
198 het café Aba.
Verdwenen cafés uit het begin van deze eeuw zijn: Klein Cirksken, Etablissement des Mille
Colonnes, Continental, In de Goudbloem en nr. 98 In de Drie Duiven, vroeger In de Rust der
Werklieden.

Extra info:
De jubelgrot in de Veldstraat bij de Sint-Antoiuskerk werd ingehuldigd in 1906.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie