Stasegemsesteenweg

Stasegemsesteenweg

Stasegemsesteenweg

Info uit "duizend Kortrijkse straten", Egied van Hoonacker, 1986.
K. Van de Spinnerijkaai tot de Luipaardstraat. Buurtweg met
groot verkeer nr. 176. 41 won. 93 bew. In 1900 waren er 31 huizen. Pl. H6.
In 1638 was het de strate van Audenarde nar Corterijck, in 1770 de nieuwen herweg van
Cortryck naer Audenaerde en in de 19de eeuw Oudenaerdseheirweg. Met het graven van het
kanaal in 1858 werd deze weg onderbroken. Het gedeelte ten westen van de vaart kreeg van
de GR van 6.3.1876 de benaming Stasegemstraat terwijl het oostelijk gedeelte de
Stasegemsteenweg bleef. Van 14.6.1968 af spelt men Stasegemsesteenweg. De noordkant van
de weg, tussen de Hoevestraat en de Ringlaan, behoorde voor de gemeentefusies tot het
grondgebied Harelbeke en heette toen SPINNERIJSTRAAT. In 1981 was er een ontwerp om
dit deel Spinmolenstraat te noemen, tot de GR van 13.1.1984 voor de Stasegemsesteenweg
opteerde zoals de overkant van de straat.
De Stasegemsesteenweg, ten westen van de Hoevestraat, werd in 1571 aangelegd. Het
gedeelte ten oosten van de Hoevestraat is ouder. In 1805 was de Stasegemsesteenweg ten
oosten van de Hoevestraat geplaveid en bedroeg de breedte ca. 9 m. In 1894 werden trottoirs
aangelegd. Op 23.2.1925 besloot de GR de breedte op 15 m te brengen, wat in 1939 werd
uitgevoerd.
Net ten zuiden van sluis nr. 9, aan het begin van de Stasegemsesteenweg lag een ophaalbrug
over het kanaal. De brug werd in oktober 1918 vernield en niet meer herbouwd. Het ijzeren
sluitstuk aan de spoorweg werd in 1979-80 vervangen door een spoorwegbrug die tegelijk de
Stasegemsesteenweg en de Visserskaai overspant.
Het eerste huis aan de westkant van de Stasegemsesteenweg, het nr. 2, is het café De Lille, dat
al bestond in 1900. Het is het lokaal van de Wieler- en Toeristenklub de St.-Jansvrienden. De
huizen 6-68, namelijk tot aan de firma De Coninck, heetten in de wandeling de Montaleux.
De bewoners van deze buurt hadden vroeger slechte faam. Achter het huis nr. 28 lag een
steegje met de Molenaarsmolen die voor de eeuwwisseling verdween. Op het nr. 22 woont
Rijkoord Bauwens, de laatste groenteboer die met een steekkar getrokken door de Duitse
herdershond groenten rondvent. Het nr. 26 Purfina, nr. 58 In de Marktkramer en nr. 68 In het
Meibloemke waren cafés die in de jaren 1940 nog bestonden. Verdwenen cafés uit 1898 zijn:
De Drij Kaven, Au Dépôt de Pétrole en Au Repos des Bateliers.
Het nr. 70-80 was de fabriek van stijlmeubelen André Deconinck. Deze firma werd in 1909 in
de Korte Kapucijnenstraat gesticht door Valeer De Coninck als een kleine meubelmakerij. In
1928 werd aan de Stasegemsesteenweg een nieuwe fabriek gebouwd, waar
kwaliteitsmeubelen vervaardigd werden. De firma ging failliet in 1982. Het nr. 86 is Bar
Secret. Wat verder aan het nr. 88 stonden er langs de vaart twee grote benzinetanks van de
firma Esso. De bruggen van de Ringlaan werden omstreeks 1969 aangelegd. Voorbij de
Ringlaan zien we de silo van de firma Picora en de AVKO Vleeshal. Voor W.O.II lagen daar
de benzinetanks van de firma Purfina. Het nr. 110 was de Algemene Fluweelweverij. In 1976
werden de getouwen overgebracht naar de afdeling in Lendelede. In het gebouw werd in
september 1985 de kunststichting en het kunstatelier ‘t Kanaal opgericht. Ernaast, op de hoek
van de Luipaardstraat, ligt de Kortrijkse Katoenspinnerij, die in 1928 door Jozef en Pieter
Delbaere opgericht werd.
Aan de oostkant van de Stasegemsesteenweg lag vooraan tot aan de Hoevestraat de weverijspinnerij
van Albert Vandenberghe-Van den Berghe, opgericht in 1929 en gespecialiseerd in
sponsartikelen. Op 5.4.1957 brak een grote brand uit in de fabriek. De gebouwen werden
enkele jaren later ingenomen door een afdeling van de Duitse firma A.E.G. (Allgemeine
Elektrizitätsgesellschaft) die er tot rond 1980 bleef.

Extra info:
Het kanaal werd aangelegd tussen 1858 en 1860. Op deze foto ziet men de oorspronkelijke sluis nummer 9 met ophaalbrug aan de Stasegemsesteenweg. De ophaalbrug werd later vervangen in functie van de spoorweg. De sluis zelf is nog steeds bewaard en wettelijk beschermd. Inv. AG 1195

Object hiërarchie: 1 items

Locatie