Gazette Van Kortrijk 1908-01-19 p3

Gazette Van Kortrijk 1908-01-19 p3

Gazette Van Kortrijk 1908-01-19 p3

Burgerstand van Kortrijk-1, RUYS MOREL, EIGENDOM, A CEDER, SAVONNERIE a reprendre, KOLEN, TE KOOPEN, GRANE PROPRIETE, Oude Gazetten, BERICHT AAN DE WINKELIERS, Wie zijt gij mijnheer, SCHOONE POSITIE , OPENBARE VERKOOPING, FLAUWE MENSCHEN, ROYAL WINDSOR, DRAGEESPILLEN, ZENUWZIEKTEN, HOOFDZEER TANDPIJN, SCHOENEN, WOONHUIZEN HERBERG, De Notaris Valere PILLEN, HUIS CH VIERIN, MUSSELY BOUDEWYN, Men vraagt, Wwe Tanghe, Ja Ja Ongeiooflijk, SUNLIGHT ZEEP, Les Tuileries d Havinnes, voornaam Woonhuis met stagie, REPARATIEN, DEMOISELLE INSTITUTRICE

Komt voor in: