Gazette Van Kortrijk 1908-08-27 p3

Gazette Van Kortrijk 1908-08-27 p3

Gazette Van Kortrijk 1908-08-27 p3

LEZERS, Uit der hand te koopen, FLAUWE MENSCHEN, Rekeningen Mandaten, Declaratien voor Brouwers, SCHOENEN, Oude Gazetten, BEROEPSCHOOL, Apotheek Drogerij De Krokodiel, VERMOGEND, BERICHT AAN DE WINKELIERS, Grande partie de bons Lins, KOLEN, ZENUWZIEKTEN ZENUWZIEKTEN, PIANOS DERDEYN, HOFSTEDE, A vendre publiquement, SINT LODEWIJKSGESTICHT, KLUISBERG, DRAGÉESPILLEN, WOONHUIS, 4 WOONHUIZEN, HOFSTEDEKEN, ON DEMANDE, On disire lone, HOMME DE CONFIANCE, 2 WOONHUIZEN, een schoon WOONHUIS, RENTENIERSHUIS, BILLARD, Terstond te huren, Bijzondere Venditie, Uit der hand te koopen-1, Aanstonds te pachten, BERICHT, BILLARD-1, MUSSELY BOUDEWYN, HUIS CH VIERIN

Komt voor in: