Het Kortrijksche Volk 1914-07-19 p6

Het Kortrijksche Volk 1914-07-19 p6

Het Kortrijksche Volk 1914-07-19 p6

Drie WOONHUIZEN, Eene HOFSTEDE, EEN WOONHUIS, Drie WOOINHUIZEN, EIGENDOM, PAREIN, HUIS WULLEPUT, Die ongelukkige rug , AVIS, THE NUGGET, Castaing-Lepere, De Borstbalsem Vande Walle, AAN DE DAMEN, RHUMATISM, VLAAMSCH PAK, KIEKENKWEEKERS EN LANDBOUWERS, nieren, KINKHOEST, Vraagt bij Marin VAN HOUWE, DEVETTERE-BONNET, SCHOONE POSITIE, Pillen Gery, TANDENBALSEM, Malt Kneipp, TE HUREN, A VENDRE, TE HUREN-1, Bouwgronden te koopen, BREUKEN

Komt voor in: