Christus Koning

Christus Koning

Christus Koning

In het begin van deze eeuw bloeide de devotie tot het Heilig Hart, voornamelijk onder invloed van de Jezuïeten. In Kortrijk waren al in de 19e eeuw een aantal broederschappen van het Heilig Hart. De leden van de H.-Hartbonden ijverden voor het eucharistisch eerherstel en gaven het H.-Hartbeeld een ereplaats in hun huis, meestal op de schouw.Na de Eerste Wereldoorlog werden overal H.-Hartbeelden opgericht in de straten. In Kortrijk zette de jezuïet pater de Clippele zich in voor de organisatie van de H.-Hartfeesten.In januari 1929 stemde de gemeenteraad erin toe de stad Kortrijk toe te wijden aan het Heilig Hart en het koningschap van Christus over Kortrijk te erkennen.Dergelijke toewijdingen waren in die periode geen zeldzaamheid.De toewijding, uitgesproken door burgemeester Vercuysse, vond plaats op 28 juli 1929. Bij deze gelegenheid werd een model van het Christus-Koningbeeld opgesteld op het podium.Het programma vermeldt verder nog: plechtige hoogmis door Mgr. Waffelaert op de Grote Markt, beiaardspel, Kristus-Koningstoet met 1500 figuranten, 6 praalwagens, 7 zingende en 7 sprekende groepen. ’s Avonds werd een feestcantate gebracht door 1000 uitvoerders, onder leiding van K. De Sutter, directeur van het Conservatorium.In oktober werd het definitieve beeld onthuld. Ook nu weer werden de religieuze plechtigheden druk bijgewoond.

Object hiërarchie: 1 items

Komt voor in:

Locatie