Oorlogsmonument Kooigem

Oorlogsmonument Kooigem

Oorlogsmonument Kooigem

Over de oorlogsgeschiedenis van Kooigem is momenteel nog geen grondige studie verricht. De kerktoren werd door de Duitsers als uitkijkpost gebruikt en in 1918 opgeblazen. Vijftien Engelse soldaten sneuvelden in Kooigem en kregen er een militair graf naast de kerk. Het oorlogsmonument vermeldt acht gestorven opgeëisten en elf gesneuvelde soldaten.

In 1921 besloot de gemeente zijn oorlogshelden te gedenken met een monument. Het Kooigemse oorlogsmonument, gemaakt door J. Pollet uit Avelgem, is een vierzijdige gedenkzuil, bekroond met een kapiteel. Boven de opschriften werd een medaillon met een klimmende leeuw gebeiteld. Op de linkerzijde is een burger afgebeeld, rechts een soldaat.
Het monument kreeg een plaats op het gemeentelijke kerkhof naast de kerk. Dit liet toe om alle oud-strijders in de onmiddellijke omgeving van het monument te begraven. Zij kregen tevens eenvormige grafzerken, om het uitzicht op het gedenkteken niet te schaden.
Over de datum van de onthulling is enige verwarring. De laatste zondag van oktober vierde Kooigem de inhaling van de nieuwe burgemeester Esquenet. Daarbij werd ook het monument onthuld met toespraken van de politiecommissaris van Avelgem, de krijgsaalmoezenier van Kortrijk en de kersverse burgemeester. In het Liber Memorialis wordt deze onthulling vermeld op datum van 23 november 1921.
Na de Tweede Wereldoorlog werd geen nieuw monument opgericht. De grond in de nabijheid van het monument bleef voorbehouden voor de oud-strijders, ook van de Tweede Wereldoorlog.

Pollet J. - Over deze steenkapper uit Avelgem is weinig bekend. Hij maakte oorlogsmonumenten voor Berchem, Leupegem en Ruien.

Object hiërarchie: 1 items

Locatie